Virket

Tæt på landsbyen Virket på Falster har man fra gammel tid kendt et voldsted benævnt Tryggeslottet. Som man kan se på kortet, består voldstedet af en nordlig del, hvor der nu er en golfbane og en sydlig del, som er dyrket mark. 2. juni 2020 startede man en større udgravning på stedet, som afslørede en borg med et areal på 80.000 kvm. Foreløbige dateringer viser, at borgen har været i funktion fra slutningen af 700-tallet til 1200-tallet. Den er formentlig startet som tilflugtsborg, men dens størrelse angiver, at den også har fungeret som kongeborg. Den blev angrebet af vendiske styrker i 1158 under Valdemar den Store.

Her er et link til videnskab.dk med en artikel om borgen