Marie Grubbe (1643-1718)

Udsnit af maleri fra Gavnø Slot forestillinde Ulrik Frederik Gyldenløve med sine tre hustruer. Den viste person er formentlig Marie Grubbe. Kilde: https://horsensbibliotek.dk/nyheder/bogtips/syv-forfattere-og-den-sanselige-marie

Marie Grubbe var datter af Erik Grubbe fra Tjele ved Viborg.

Tjele Gods, WikiCommons

Hendes skæbne har været anledning til meget litteratur af bl.a. Sten Steensen Blicher, Ludvig Holberg og J.P.Jacobsen. Hun var gift tre gange. Første gang med Ulrik Frederik Gyldenløve, hvor hun blev statholderfrue på Akershus. Men både dette ægteskab og det følgende med adelsmanden Palle Dyre, hvor parret boede på Tjele, blev opløst med begrundelse i Maries utroskab. Det sidste ægteskab indgik hun med kusken på Tjele, Søren Møller, og de ernærede sig ved at drive færgeoverfart og gæstgiveri i Borrehuset på Falster. Her besøgte Holberg hende i 1711, hvor han var på flugt fra pesten i København. Det litterære resultat af mødet kom i form af Epistel nr. 89, som Holberg passende kaldte: “Om sælsomme ægteskaber. Borrehuset er i dag nedbrændt, men der er opsat en mindesten for Marie Grubbe på stedet.

Mindestenen for Marie Grubbe ved Grønsund, Kilde: https://lfhs.dk/marie-grubbe/marie-grubbe-2/

Ifølge kirkebøger findes hendes grav på Allerslev Kirkegaard, men stedet kan ikke længere bestemmes.

Allerslev Kirke, WikiCommons