Ulrik Frederik Gyldenløve (1638-1704)

Ulrik Frederik Gyldenløve var søn af Frederik 3 og hans elskerinde, Margrethe Pape. Han deltog i Karl Gustav krigene, og blev i 1664 udnævnt til statholder i Norge, hvor han boede på Akershus. Hans første ægteskab med Sophie Urne i 1659 måtte holdes hemmeligt, da Frederik 3 ikke kunne anerkende et ægteskab med en halvkusine til Leonora Christine Ulfeldt. Han blev skilt året efter og samme år gift med Marie Grubbe, som han blev skilt fra i 1670 pga. utroskab fra hendes side. Under Skånske Krig angreb Ulrik Frederik Gyldenløve Sverige fra Norge og erobrede svenske besiddelser i Bohus, og 28. august 1677 erobrede han Marstrand og fæstningen Carlsten fra landsiden.

I Norge kaldes Skånske Krig stadig for Gyldenløvefejden.

Ulrik Frederik Gyldenløve, 1661, Wolfgang Heimbach. Frederiksborg
Ulrik Frederik Gyldenløve, 1664, Karel van Mander. Frederiksborg
Erobringen af Marstrand 23. juli 1677. I midten ses Ulrik Frederik Gyldenløve, som førte de norske tropper til sejr. Han modtager kapitulationsbrevet. Rosenborg Tapet

I Danmark ejede han herregården Skjoldnæsholm og lagde navn til Gyldenløveshøj i nærheden, som er Sjællands højeste punkt. I København byggede han et palæ på Kongens Nytorv, som senere fik navnet Charlottenborg Slot,

Charlottenborg, 1694, J.J.Coning, Frederiksborg. Bygningen ligger nu bag ved udstillingsbygningen på Kongens Nytorv. I midten skimtes Ulrik Frederik Gyldenløve.
Charlottenborg i dag. Sammenlignet med maleriet er den forreste lave fløj nedrevet, men den trefløjede bygning står tilbage og fungerer som udstillingsbygning.

Han solgte hurtigt palæet og byggede et nyt på på adressen Dronningens Tværgade 2. Dette palæ, som nu hedder Moltkes Palæ, indeholder en restaurant og festlokaler.

Moltkes Palæ i Dronningens Tværgade.

Han er begravet i Vor Frue Kirke, København.