Hemming Halfdansøn (784-812)

Hemming var Godfreds nevø og blev konge efter ham. Godfred havde haft mange modstandere mod sin uforsonlige linje over for frankerne, og det havde også resulteret i, at han blev myrdet, mens han lå med sin hær uden for Aachen. Hemming gik ind for en mere forsonlig linje, men han var for svag til at styre sine egne vikingehøvdinge, så angrebene mod frankerne fortsatte. Han indgik fredsaftaler med Karl den Store både i 810 og i 811. Han døde pludseligt i 812 og man kender ikke hans grav.