Godfred den Store (750-810)

Godfred var Sigfreds bror og blev dansk konge efter dennes død. Godfreds europæiske modstander var Karl den Stores frankerrige. Godfred regnede Friesland som sit område, hvorfra han kunne opkræve skat. Dette var et indgreb i Karl den Stores interesseområde. De store vikingetogter var allerede i gang, bl.a. plyndringen af klostret Lindisfarne i England, og nogle mener, at vikingetogterne bl.a. skete som hævn over Karl den Stores brutale kristning af nabofolkeslagene, bl.a. sakserne. Godfred opbyggede en stærk dansk flåde, som bevogtede de danske farvande og også Oslofjorden. I 804 slog Karl den Store lejr ved Hollenstedt (Alter Burgwall), for selv at lede tvangsflytningen af sakserne til frankerriget. Til gengæld fik abodritterne magten over området syd for Ejderen, og de skulle herefter betale skat til Karl den Store, hvor de tidligere havde betalt til kong Godfred. Her forventede han at mødes med Godfre, men denne nøjedes med at sende nogle gesandter.

Reric

I 808 tog Godfred med en dansk hær til abodritternes handelsplads Reric ved det nuværende Wismar.

Han ødelagde byen og tvangsforflyttede indbyggeren til handelspladsen ved Slesvig, og på denne måde blev Hedeby grundlagt. Han anlagde også halvkredsvolden omkring Hedeby og han udbyggede Dannevirke, som havde ligget der siden 400 tallet. I 809 anlagde grev Ekbert på Karl den Stores vegne borgen Esesfeldburg, som blev grundlaget for den nuværende by, Itzehoe. Borgen anlagde han som en grænseborg til beskyttelse mod danerne.

Der er arkæologiske vidnesbyrd om en central kongemagt på Godfres tid. I Erritsø, vedTissø og i Lejre er der fundet spor efter haller, som er meget ens i udformning og af en størrelse, som indikerer en kongelig anvendelse. Fundene tyder altså på, at disse steder og dermed stort set det nuværende Danmark har været underlagt en central kongemagt.

I 810 angreb Godfred friserne og sejlede med en flåde på 200 skibe op af floden Weser for at mødes med Karls hær, som stod ved det nuværende Verden. Det kom dog ikke til kamp, for Godfred blev myrdet af en af sine egne. Man kender ikke Godfreds grav.