Godfred den Store (o.750-810)

Sigfred Regnarsøn
o.745-o.800
brorGodfred den Store
o.750-810
Dynastisk forbindelse til siegfredlinjen.
Fantasibillede fra Erik Torms oversigt over danske konger. 1670. WikiCommons

Godfred var bror til Sigfred og blev dansk konge efter dennes død. Godfreds europæiske modstander var Karl den Stores frankerrige. På grund af sin farfar, Radbau, regnede Godfred Friesland som sit område, hvorfra han kunne opkræve skat. Dette bragte ham i konflikt med Karl den Store, som på sin side ville udvide sit imperium mod nord. De store vikingetogter var allerede i gang, bl.a. plyndringen af klostret Lindisfarne i England, og nogle mener, at vikingetogterne bl.a. skete som hævn over Karl den Stores brutale kristning af nabofolkeslagene, bl.a. sakserne. Godfred opbyggede en stærk dansk flåde, som bevogtede de danske farvande og også Oslofjorden. I 804 slog Karl den Store lejr ved Hollenstedt (Alter Burgwall), for selv at lede tvangsflytningen af sakserne til frankerriget. Til gengæld fik abodritterne magten over området syd for Ejderen, og de skulle herefter betale skat til Karl den Store, hvor de tidligere havde betalt til kong Godfred. Karl forventede at mødes med Godfred ved Ejderen, men Godfred nøjedes med at sende nogle gesandter.

Reric

I 808 angreb Godfred abodritternes handelsplads Reric ved det nuværende Wismar.

Han ødelagde byen og tvangsforflyttede købmændene til handelspladsen Sliestorp ved Slien, og på denne måde blev Hedeby grundlagt. Godfred udbyggede Dannevirke, som havde ligget der siden 400 tallet. Bl.a. anlagde han en port, som var den eneste forbindelsesvej gennem anlægget. Porten er udgravet i nærheden af Dannevirke Museet. I 809 anlagde grev Ekbert på Karl den Stores vegne borgen Esesfeldburg, som blev grundlaget for den nuværende by, Itzehoe. Borgen anlagde han som en grænseborg til beskyttelse mod danerne.

Der er arkæologiske vidnesbyrd om en central kongemagt på Godfres tid. I Erritsø, vedTissø og i Lejre er der fundet spor efter haller, som er meget ens i udformning og af en størrelse, som indikerer en kongelig anvendelse. Fundene tyder altså på, at disse steder og dermed stort set det nuværende Danmark har været underlagt en central kongemagt.

I 810 angreb angreb en normannisk flådestyrke friserne og sejlede med en flåde på 200 skibe op af floden Weser for at mødes med Karls hær, som stod ved det nuværende Verden, men angrebet blev ikke til noget, og midt i det hele blev Godfred myrdet af en af sine egne.

Godfred døde i 810 i en alder af o. 60 år. Hans grav kendes ikke.