Lindholm Høje

Lindholm Høje ved Nørresundby har fungeret som gravplads i yngre jernalder og i vikingetiden. I 400 tallet var begravelserne jordfæstegrave. Herefter følger en lang periode med brandgrave. De ældste brandgrave er markeret med trekantformede stensætninger, så følger en periode med ovale stensætninger og til slut markeres gravene med skibssætninger. Dette foregår i vikingetiden. Da kristendommen havde vundet indpas, blev folk igen begravet i jordfæstegrave.

Her ses et udsnit af område og forrest i billedet ses en trekantformet brandgrav fra 500 tallet
Her ses en oval stensætning fra 600-700 tallet
Skibssætning fra vikingetiden
Ved begravelsespladsen opstod en landsby. Her er markeret et langhus fra sidste del af vikingetiden, hvor folk var kristne
Sådan foregik en begravelse i vikingetiden. Den døde er lagt over et bål i en skibssætning, og man ser situationen, lige før bålet antændes. Vikingemuseet Lindholm Høje