Tilflugtsborge på Langeland

Langeland var plaget af overfald fra Venderne i 1100 tallet. For at beskytte sig, byggede man borge, hvor man kunne søge tilflugt i tilfælde af overfald. Byggeriet fandt sted i første halvdel af 1100 tallet under bl. a. Kong Niels. Der er fundet våben og skeletdele på stederne. Fundene er udstillet på Langelands Museum i Rudkøbing.

Borrebjerg

Borrebjerg ligger vest for Magleby

Borrebjerg er markeret med gul ring. Kilde: http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/?bbox=606428.152246509,6067222.31025488,613108.152246509,6073902.31025488&point=609768.152246509,6070562.31025488

Guldborg

Guldborg ligger ved Illebølle

Guldborg er markeret med gul ring. Kilde: http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/?bbox=609726.084577653,6079508.1745077,616406.084577653,6086188.1745077&point=613066.084577653,6082848.1745077