Sjöaryd og Ulvsbäck

I nærheden af Markaryd står to sten, som begge har forbindelse til Christian 4. Det er Fredsstenen ved Sjöaryd og Kongestenen ved Ulvsbäck Præstegård. Forbindelsen fremgår af kilden: Kungsstenen från Sjöared och dess historia, Joel Wangö, 1968.

I 1613 afsluttedes Kalmarkrigen med freden i Knäred. Navnet kommer af, at de engelske fredsmæglere boede i Knäreds præstegård i Halland. Præstegården findes ikke mere, men den lå i tilknytning til byens middelalderlige kirke, hvis ruiner man stadigvæk kan se. Selve fredsforhandlingerne foregik på grænsebroen over Klackebäcken ved Sjöared. Bækken og broen findes ikke længere, men stedet, hvor fredstraktaten blev underskrevet 20. januar 1613, findes stadigvæk. Eske Brok fra Danmark og Axel Oxenstierna fra Sverige underskrev traktaten på et stenbord, hvoraf der nu kun er soklen tilbage. Ved siden af soklen er rejst en mindesten om begivenheden.

Fredsstenen ved Sjöaryd med soklen i forgrunden. Teksten er: “Freden i Knäred slöts här den 20 januari 1613. Hallands Museum reste stenen 1925”

Bordpladen mangler, men den blev bortført af præsten, Carl Wilhlem Rhodin, i Ulvsbäck efter 1785. Præsten ville rejse en sten ved Ulvsbäck Præstegård til minde om et møde, som fandt sted i præstegården i 1629 mellem kongerne Christian 4 og Gustav Adolf. Gustav Adolf ville gerne have Christian 4 med i en fælles front mod den katolske kejser, men det ville Christian ikke. Han havde netop lidt nederlag til kejseren i Kejserkrigen, og var ikke indstillet på en ny krig, hvor han måtte underordne sig sin svenske rival. Rhodin var udnævnt til præst i Ulvsbäck i 1782 af kongen, Gustav 3 Adolf, og i 1785 fik han besøg af kongen. Stenen blev rejst i 1792, og Rhodin sørgede for at få sit eget navn med på stenen sammen med navnene på tre konger, Gustav Adolf, Christian 4 og Gustav 3 Adolf. Stenen er flad og kan fint have tjent som bordplade på det oprindelige sted ved Sjöaryd.

Kongestenen ved Ulvsbäck Præstegård til minde om kongemødet. WikiCommons.

Billedet viser stenens forside med teksten: “På denna sten suto Gustaf Adolph och Christian IV stadgande förtroligt samråd, inbördes wänskap och Nordens sällhet. Gustaf III Hugnade orten 1785 med sin närvaro och tillät at stenen til minnesvård uppsättas.”

Oversat: “På denne sten sad Gustav Adolf og Christian 4 og lavede regler for fortrolig konsultation, gensidigt venskab og de nordiske landes lykke. Gustav 3 omfavnede stedet med sin tilstedeværelse og tillod at opsætte stenen til mindesmærket.

Forsiden er desuden forsynet med en indgraveret underskrift af den daværende konge, Gustav 6 Adolf, som besøgte stedet i 1954.

På stenens bagside er teksten. “Uprest 1792 då landshöf. öfver Kronob. Län var friherre C.F. Falkenberg og Biskop öfver Växiö Stift Ledamoten af Kungl. Nordst: Orden Mag. Olof Wallquist af kykoherden i församlingen. Carl Wilh. Rhodin”

Oversat: “Rejst i 1792, da friherre C.F. Falkenberg var landshøvding over Kronobergs Len og da medlem af Den kongelige Nordsjterne Orden, Magister Olof Wallquist, var biskop over Växjö Stift, af menighedens præst, Carl Wilhlem Rhodin.”

Påstanden, at de to konger skulle have siddet ved bordet i 1729 er ikke troværdig. Mødet i 1629 fandt sted i februar måned, hvor landskabet var dækket af høj sne, Derimod sad forhandlerne i 1613 ved bordet og undertegnede fredstraktaten efter Kalmarkrigen. Påstanden, at kongerne lavede regler for fortrolig konsultation, gensidigt venskab og de nordiske landes lykke, er heller ikke korrekt. Der blev ikke aftalt noget, mødet gik med skænderier mellem de to temperamentsfulde herrer.