Gertrud (1154-1197, g.m. Knud 6)

Gertrud var datter af Henrik Løve, som var Danmarks med- og modspiller i Sachsen. Hun blev gift med Knud i 1177, mens han var statholder i Skåne. Hun døde i 1197, altså 5 år før sin mand. Muligvis er hun blevet forstødt fra tronen allerede i 1183, hvor Knud ifølge Annales 1095-1194 giftede sig med en ungarsk prinsesse. Det er i hvert fald bemærkelsesværdigt, at hun ikke er begravet i Sankt Bendts Kirke ligesom sin mand. Derimod er hun begravet i Væ kirke i Skåne. Ifølge Arild Hvidtfeld fandt man i 1600-tallet hendes grav i en tilhugget stenkiste i gulvet foran kirkens alter. Den nuværende grav er senere, men kan have erstattet Gertruds. I nærheden af kirken findes ruinerne af Sankt Gertruds Kapel, men det er fra 1400-tallet. I kirken findes kalkmalerier af et kongepar. Nogle mener, at det er Valdemar den Store og dronning Sophia, mens andre mener, at da kirken blev grundlagt i 1121, må det være kong Niels og dronning Margrete Fredkulla.

(*) Vä kirke er bygget i 1100 tallet