Knud 6 (1163-1202)

Kong Valdemar den Store
1131-1182
=>Kong Knud 6
1163-1202
Dynastisk forbindelse til Jellingdynastiet

Knud 6 var søn af Valdemar den Store og Dronning Sophia. Han var den sjette (og sidste) danske konge med navnet Knud, idet han efterfulgte, Knud 1, Knud den Store, Hardeknud, Knud den Hellige og Knud Magnussøn.

Knud 6. var den første danske konge, som blev kronet uden at være valgt på et ting. Det skete, da han var 7 år gammel i 1170 i Sankt Bendts Kirke i Ringsted i forbindelsehar med, at hans farfar, Knud Lavard blev helgenkåret. Gennem hele sin regeringstid støttede Knud sig meget til Absalon, som rådede ham til ikke at forny lenseden til kejser Frederik Barbarossa. I stedet for allierede Knud sig med den sachsiske konge, Henrik Løve, og giftede sig med hans datter, Gertrud. Frederik Barbararossa og Henrik Løve var fætre og konkurrenter om magten i Det tysk-romerske Kejserrige.

Den vendiske fyrste Jaromar 1 aflagde lensed til Knud. Den pommerske hertug Bogislav 1 angreb Jaromar 1 på Rügen, men angrebet blev slået tilbage af Knud og Absalon, som vandt over den polske flåde, og underlagde sig Pommern som et dansk len i 1184. I samme anledning erobrede Danmark også den resterende del af Mechlenburg (Rügen var jo allerede dansk). I 1185 svor Bogislav 1 lendsed til Knud, og fra dette tidspunkt kunne de danske konger kalde sig “de venders” Som støtte for kampene mod vendere og Bogislav udbyggede Knud 6. Vordingborg Slot. I 1198 angreb danskerne den brandenburgske markreve Otto 2 ved Oderfloden. Otto 2 var i øvrigt grandonkel til Erik Klippings dronning Agnes.

Med på togtet var Peder og Torben Sunesen. Torben blev dræbt og Roskilde-bispen, Peder blev taget til fange. Ud over de vendiske togter gennemførte Knud også togter til Estland og Nordalbingien (nuærende Holsten). Her tog hans bror, den slesvigske hertug Valdemar (Sejr), Adolf 3 til fange og indsatte ham på Søborg Slot, hvorfra han først blev befriet i 1203.

Denne mønt er slået under Knud 6. og bærer et stiliseret billede af ham. Mønten blev fundet i forbindelse med udgravningen af en ny udstillingsbygning til Odense Bymuseum. (Odense Bymuseum)

Inderigspolitisk var der stridigheder med biskop Valdemar Knudsøn af Slesvig, idet Knuds bror Valdemar Sejr blev indsat som hertug af Slesvig i stedet for biskoppen. Denne gjorde oprør, og Knud satte ham i fængsel på Nordborg Slot 1192-1197 og senere på Søborg Slot frem til 1206, hvor han blev løsladt af Valdemar Sejr – muligvis på forbøn fra dronning Dagmar.

Knud 6 på et af Kronborg-tapeterne, Hans Knieper, 1581-84, Kronborg
Detalje fra tapetet. På kongens brystharnisk er afbildet en dobbelørn, som er symbolet for den tysk-romerske kejser, Frederik Barbarossa. Dermed hentydes til, at Knud ikke ville forny Valdemar den Stores lensed til kejseren.

Knud 6 døde i 1202 og er begravet i Sankt Bendts Kirke