Dronning Mechtilde (? – 1288, g.m. Abel)

Mechtilde var holstensk prinsesse og blev gift med Abel allerede i 1238, 12 år før han blev konge. Abel var dermed forbundet til det holstenske grevehus, hvilket kom til at præge ham både som hertug i Slesvig og dansk konge. Man ved ikke så meget om dronningen. Hun giftede sig ni år efter Abels død med den svenske rigsjarl, Birger Jarl. Hun overlevede ham i 22 år, idet han allerede døde i 1266. De ligger begge begravet i Varnhems Klosterkirke sammen med hertug Erik, som var søn af Birger Jarl af første ægteskab med Ingeborg Eriksdatter.