Mechtilde (1225 – 1288)

Gift med Abel

Mechtilde var datter af Adolf 4 af Holsten og Heilwig af Lippe. Hun blev gift med Abel allerede i 1238, 12 år før han blev konge. Abel var dermed forbundet til det holstenske grevehus, hvilket kom til at præge ham både som hertug i Slesvig og som dansk konge. Som enke efter Abel pantsatte hun landet mellem Slien og Ejderen til sine brødre, Johan 1 og Gerhard 1 af Holsten, hvilket gav Holsten stor indflydelse i Sønderjylland efterfølgende. Hun giftede sig ni år efter Abels død med den svenske rigsjarl, Birger Jarl. Hun overlevede ham i 22 år, idet han allerede døde i 1266. De ligger begge begravet i Varnhems Klosterkirke sammen med hertug Erik, som var søn af Birger Jarl af første ægteskab med Ingeborg Eriksdatter.

Mechtilde på gravpladen i Varnhems Klosterkirke, WikiCommons