Abel (1218-1252)

Abels grav

Abel var jo kongemorderen, men landet havde brug for en konge. Erik havde ingen drengebørn og ved valget af Abel fik man knyttet Slesvig tættere til kongeriget. Abel skaffede fred med Holsten. Grev Adolf af Holsten var hans svigerfar, idet Abel var gift med hans datter Mechtilde. Der var også fred med den sidste bror, Christoffer, og slægtningene Knud og Niels i hhv. Blekinge og Halland. I 1252 ledede Abel et felttog mod Friserne, som ikke ville betale skat, men herunder blev han dræbt ved Koldenbüttel.