Abel (1218-1252)

Kong Valdemar Sejr
1170-1241
=>Kong Abel
1218-1252
Dynastisk forbindelse til Jellingdynastiet

Abel var søn af Valdemar Sejr og dronning Beringera. Han efterfulgte sin bror, Erik Plovpenning, som konge i 1250. Abel var hertug af Slesvig og stod bag mordet på broderen, Erik Plovpenning i 1250. Han blev alligevel valgt til Eriks efterfølger. Erik havde ingen drengebørn og ved valget af Abel fik man knyttet Slesvig tættere til kongeriget. Abel skaffede fred med Holsten. Grev Adolf 4 af Holsten var hans svigerfar, idet Abel var gift med hans datter Mechtilde. Der var også fred med den sidste bror, Christoffer, og slægtningene Knud og Niels i hhv. Blekinge og Halland. I 1252 ledte Abel et felttog mod Friserne, som ikke ville betale skat, men herunder blev han dræbt på Husembro, som var broen til Husum. I dag ligger Schiffbrücke på stedet.

Prospekt af Husum fra 1593. Her ses Husembro tydeligt. Kilde: http://beaumontkansas.blogspot.com/2019/06/husembro.html?m=0
Abel på et af Kronborgtapeterne, Hans Knieper, 1581-84, Kronborg
Detalje fra tapetet. En ørn som angriber en giftslange er symbolet for det godes kamp mod det onde. Her er ørnen udskiftet med en falk, som i stedet for slangen angriber en værgeløs fugl. Symbolikken er at Abel ikke er den gode ørn, men den onde falk som angriber et uskyldigt bytte.
Detalje fra tapetet. Den liggende hjelm symboliserer, at kongen faldt i kamp.
Kong Abel. Sønderbor Slot

Abel døde i 1252 og er begravet i Slesvig Domkirke / Wald Tiergarten i Slesvig