Varnhems Kloster

Varnhems Kloster blev grundlagt i 1150 som et cistercienserkloster af munke fra det nyoprettede Alvastra Kloster. Klosterkirken blev gravkirke for eriksslægten, altså efterkommerne af Erik den Hellige. Den blev dog også hvilested for Birger Jarl og hans hustru, Mechtilde. Klostret blev inddraget af kronen ved reformationen. Det blev ødelagt af danske tropper i den nordiske syvårskrig, men er senere delvist genopbygget. Ved klostret ligger også Katagård, som rummer ruinerne af en kirke fra 900-tallet. Under kirkens alter har man fundet spor af menneske- og dyreofringer fra vikingetiden.

Varnhem Klosterkirke. WikiCommons. Blev ødelagt af danskerne under syvårskrigen, men kirken er genopbygget

Knut Erikson

Knut Erikson døde i 1196 i en alder af 46 år. Han var søn af Erik den Hellige

Dronning Richiza

Richiza døde i 1220 . Hun er begravet i Sankt Bendts Kirke, men har sit billede på Erik Knutsons gravsten

Erik Knutson

Erik Knutson døde i 1216 i en alder af 36 år.

Gravsten for Erik Knutson og Richiza. WikiCommons. Richiza er begravet i Sankt Bendts Kirke i Ringsted.

Erik Erikson

Erik Erikson døde i 1250 i en alder af 34 år.

Ingeborg Eriksdatter

Ingeborg Eriksdatter døde i 1254 i en alder af 42 år. Hun var datter af Erik Erikson og hun var Birger Jarls første hustru.

Birger Jarl

Birger Jarl døde i 1266 i en alder af 66 år.

Gravstenen for Birger Jarl, Mechtilde og hertug Erik Birgerson. Erik var søn af Birger Jarl og dennes tidligere hustru Ingeborg Eriksdatter

Mechtilde

Mechtilde døde i 1288 i en alder af 53 år. Hun er begravet sammen med sin mand, Birger Jarl.

Magnus Smek

Magnus Smek døde i 1374 i en alder af 58 år.