Aktiviteter 2023

1. marts

Jeg var i Helsingborg for at høre et foredrag af Svend Rosborn. Benyttede anledningen til til at fotografere et par lokaliteter ved havnen

Foran rådhuset står statuen af Magnus Stenbock (1664-1717). Danmarks modstander under Store Nordiske Krig
Kärnan er resterne af Helsingborgs Slot. Slottet blev grundlagt under Erik Menved på et sted, hvor Valdemar den Store havde en borg, og det har været beboelse for danske konger i middelalderen.

21. april

Fotoptagelser fra Jægersborg, Bernstorf Slot og Dyrehaven

Markeret grundplan af Christian 4’s Jægersborg Slot ved plejehjemmet Jægersborghave. Slottet mindede om Rosenborg og grundplanen er her set fra øst
Kasernebygningerne hører til slottet, men blev ikke nedrevet. De er nu fredede privatboliger
Bernstorff Slot er bygget i 1759 for lederen af Tyske Kancelli (Udenrigsministeriet). J.H.E. Bernstorff (1712-1772)
Foran slottet ses statuen af A.P. Bernstorff (1735-1797). Han var nevø til J.H.E. Bernstorff og ligesom denne leder af Tyske Kancelli
Eremitageslottet er bygget under Christian 6
Slesvigske Sten er placeret ca. 500 m syd for Eremitageslottet. Her blev asken af Georg Brandes (1847-1927) strøet i 1927.

25. maj

Helsingborg

Vandtårnet “Borgen” er bygget på slagmarken fra Slaget ved Helsingborg 28. februar 1710. Foran bygningen ses en mindesten for Magnus Stenbocks sejr og en mindesten rejst i 1960

28. maj

Lejre

I Sagnlandet Lejre har man genopbygget en kopi af en af de store kongshaller fra Gl. Lejre.
Den store hal i kongshallen er bl.a. prydet med fire udskårne træsøjler
I Sagnlandet Lejre kan man også se en kopi af den store skibssætning fra Gl. Lejre
I nærheden af Gl. Lejre ligger Olufs Høj, som måske er stedet, hvor Godfreds søn, Olaf, blev begravet i 814

5. juni

Besøgte fire kirkegårde:

På Ordrup Kirkegård er Hilmar Baunsgaard begravet
På Hellerup Kirkegård ligger A.P. Møllers familiegravsted
På Holmens Kirkegård ligger bl.a. Orla Lehmanns gravsted. Passende fotograferet på Grundlovsdag
På Garnisons Kirkegård ligger bl.a. Olaf Ryes gravsted

17-19 juni

Besøgte forskellige lokalieter på Vejle-egnen.

Skærmklint vest for Jelling knytter sig til sagnet om kong Vermund og Uffe, til Frode Fredegod og også til Gorm den Gamle
Kirkegården hørende til Skibet Kirke. Her er hovedet af Harald Kesja muligvis begravet
Haraldskær Gods stammer muligvis helt tilbage fra 1100-tallet hørende til Harald Kesja
Haraldskær Mose. Her fandt man i 1835 et moselig, som man anså var Dronning Gunhild
Haraldshøj ved Skibet – muligvis begravelsessted for Harald Kesja
Moseliget fra Haraldskær Mose. Det blev i starten anset for at være Dronning Gunhild.
Frederik 6 lod denne egetræskiste udføre til Dronning Gunhild. Nu står den tomme kiste i Skt Nikolaj Kirke
I kirken kan man se dette maleri af Anders Sørensen Vedel, som er født i Vejle.

20. august

Var til herregårdsdag på Gjorslev Slot, som er bygget af roskildebispen Peder Jensen Lodehat i 1396.

Gjorslev Slot. Centraltårn og fire korsarme er fra Lodehats tid
Ægytisk søjle sammen med maleri af roskildebispen
Billede forestillende Lodehats gravsten i Roskilde Domkirke
Vinduespartiet giver et indtryk af slottets metertykke mure.

11. september

Besøgte Fårvejle Kirke og Dragsholm Slot i Odsherred.

Fårvejle Kirke
I et kapel ved kirken findes Jarl James Hepburns kiste. Jarlen havde være gift med Dronning Mary af Skotland, men døde i fangenskab på Dragsholm Slot i 1678
Mindetavle for James Hepburn med hans våbenskjold
Dragsholm Slot stammer fra 1200 tallet, hvor det blev opført af biskoppen i Roskilde, Ebbe Sunesen.

23. september

Besøgte Æbelholt Kloster

Grundplan fra udgravningen af klostret i 1935. Det var grundlagt af Abbed Vilhelm i 1176, og den abbeden blev selv skrinlagt som helgen i 1238 – sandsynligvis ved hovedalteret ved den blå markering
Søjlerne står i kapitelsalen markeret med C på grundplanen
Klosterkirkens kor. Forrest Vilhelms kilde, som en brønd fra jernalderen. Vandet fra kilden blev benyttet til helbredelse
Et kig ned i brønden

5. oktober

Besøgte Undløse Kirkegård

På kirkegården er konseilspræsident J.B.S. Estrup begravet med sin hustru.

30. oktober – 1. november

Vi var i Skåne og besøgte flere forskellige lokaliteter

Runesten i Hjärup, som omtaler Toke – måske Palnatoke
Udsnit af Lundagårdstenen, som står i forhallen til Universitetsbiblioteket i Lund. Stenen er rejst af Thorgils Sprakeleg, som var farfar til Svend Estridsen
Vestfacaden af Lunds Domkirke. Her er tårnene befriet for det stillads, som stod der, da jeg var der sidste gang den 5. juni 2022.
Relief på brønden i domkirkens krypt udført af Adam van Düren (1490-1532). Relieffet forestiller en konge, og forlægget er formentlig kong Hans, som regerede 1481-1513
Borgeby Slot ved Malmø er bygget, hvor der tidligere har ligget en ringborg
Borgbanken i Skanör. Borgen blev bygget i Valdemar Sejrs tid
Resterne af borgen i Falsterbo. Her døde kong Oluf 2 i 1387
Vi fik lov til at gå ind på en mark tilhørende meget venlige Kjell Kumlien, som bor yderst på Hammars Näs. Her er der ved luftfoto og udgravninger påvist en kvart ringborg. Når man står på jorden, er det svært at se aftegning i vegetationen, men her er ringens forløb optegnet.
Udsigt over Höllviken ved Fotevikens Museum. I dette område stod slaget ved Fodevig i 1134
Kungshögen ved Fodevig. Lokale sagn fortæller, at her blev Magnus Stærke begravet. Han var valgt som konge i Skåne og blev dræbt i slaget. Magnus er formentlig ikke begravet her – han har også en tom grav i Vreta Kloster.
Fotevikens Museum består af rekonstruerede hus fra vikingetiden. Museet var desværre lukket
I Trelleborg har man rekonstrueret noget af træpalisaden
Den smukke runesten i Tullstorp. Stenen er rejst over Ulf, søn af Glibir. Ulf Glibirsøn var ham, som sårede Harald Blåtand i knæet ved et vådeskud i 983.
Ved Baldringe Kirke står denne runesten rejst af Thorgil, over Tumme, søn af Frodar. Tumme døde i 984 i slaget ved Hammars Näs