Borgvold

(*) På stedet for borgens placering ligger nu parken Borgvold

Borgvold i Viborg var en af Erik Menveds tvangborge. Den blev grundlagt i 1313 i forsøget på at imødekomme oprøret mod kongen specielt fra den jyske befolkning. Den fik en kort levetid, og er muligvis allerede nedrevet under broderen Christopher 2’s regeringstid som et led i denne konges opfyldelse af sin håndfæstning.