Repton

Ved St. Wyston’s Church i Repton i det centrale England har man fundet det sted, hvor den store hedenske hær overvintrede i vinteren 873/874.

Vikingernes lejr i Repton var omgivet at en D-formet vold på tre sider og floden Trent på den fjerde. Kirken indgik i forsvarsanlægget. Derby Museum

I 1686 blev graven åbnet første gang, hvor man bl.a. fandt et stort skelet, som lå midt i graven omgivet af pænt arrangerede knogler. Skelettet er senere gået tabt. Da graven blev åbnet igen i slutningen af 1900-tallet af professor Martin Biddle og hans hustru, fandt man knogler fra mindst 264 personer. De begravede var arrangeret omkring en central begravelse og placeret over et mauselæum for en konge i Mercia. Kongen var Merewahl, som døde i år 757. Den begravede kæmpe kan have været Ivar Benløs, som døde i 873 mens han var konge i Dublin. Ifølge Regnar Lodbrogs saga blev hans lig ført til England og begravet i en gravhøj. Det passer fint med, at hæren var ledet af Halfdan, som var Ivars bror. Nogle af fundene fra Repton er i dag udstillet på museet i Derby.

St. Wystan’s Church
Repton var begravelsessted for kongerne af Mercia i 700-tallet. Det foregik i krypten, hvortil der er adgang fra kirken
Uden for kirken i det nordøstlige hjørne er der fundet flere enkeltbegravelser

I artiklen, Repton and the Vikings af Martin Biddle og Birthe Kjølbye-Biddel findes disse skitser fra deres udgravninger.

Plan over området omkring kirken. Floden Trents forløb i vikingetiden er angivet. Floden løber nu noget nordligere. Ca. 60 meter vest for kirken ses den store begravelse mærket 1. Den ligger nu inde i præstegårdshaven. Kilde: https://docplayer.net/49246119-Repton-and-the-vikings.html
Skitse af den store begravelse. Den blev lavet over mausolæet for kong Merewahl, og i det østlig kammer ses den centrale grav omgivet af mange skeletter. Kilde: https://docplayer.net/49246119-Repton-and-the-vikings.html
Fra Biddle og Kjølbyes udgravninger. Bl.a. et sværd. Hovedet er rekonstrueret ud fra et fundet kranium. Derby Museum
Sådan så vikingen ud
Del af et 4m højt stenkors, som blev rejst i 700-tallet over kong Aethelbald.