Halfdan Regnarsøn(o.834-o.877)

Sigfred Regnarsøn
o.729-o.798
=>Sigfreds datter
o.756-o.796
=>Sigfred
o.783-0.812
=>Regnar Lodbrog
o.804-o.848
=>Halfdan
o.834-o.876
Dynastisk forbindelse til sigfredlinjen

Halfdan var søn af Regnar Lodbrog og dermed efterkommer af Sigfred i 4. led. Han blev konge o. 872 sammen med sin bror, Sigfred efter Horik 2‘s død. Ved siden af kongemagten i Danmark deltog han i togter til udlandet, særligt England. Halfdan var en af lederne af den store hedenske hær, som hærgede England mellem 865 og 878. Han deltog i vinterhiet i Repton i 873-74, hvorefter han drog med en del af hæren mod nord, hvor han besejrede konge Aelle i York, og nedsatte sig som den første vikingekonge der. I den Angelsaksiske krønike kan man læse under 876, at “Dette år delte Halfdan northumbrernes land ud, og de gav sig til at pløje og skaffe sig et udkomme”.

The Healfdene coin. Udstedt o. 871 i London. WikiCommons

Indimellem togterne i England var Halfdan også i Danmark, som han regerede sammen med sin bror, Sigfred fra 872. I 873 sluttede brødrene fred med Ludvig den Tyske om fredsforhandlinger ved Ejderen, hvor deres sendebud overrakte kejseren et sværd med guldfæste.

I 873 skrev munkene fra Fulda, at de danske konger Sigfred og hans bror Halfdan forhandlede om fred med Ludvig den Tyske.

Halfdan døde i 877 under i slaget ved Strangford Lough ved Belfast i forsøget på at overtage kongemagten i Irland efter sin bror Ivar Benløs.

Strangford Lough, Jonathan Fisher, WikiCommons

Halfdan døde o.877 i en alder af o. 43 år. Hans gravsted kendes ikke.