Bjørn Jernside

Sigfred
o.729-o.798
=>Sigfreds datter
o.756-o.796
=>Sigfred
o.783-o.810
=>Regnar Lodbrog
o.804-o.848
=>Bjørn Jernside
o.831-o.886
Forbindelse til Sigfred-linjen

Bjørn Jernside var søn af Regnar Lodbrog. Bjørn og hans mænd plyndrede i det nuværende Normandiet mellem 855 og 860, hvor de kæmpede mod Karl den Skaldede og belejrede Paris.
Bjørn er mest kendt for et eventyrligt togt i Middelhavet 859-862 sammen med sin fosterfar Håstein (Hasting). De sejlede gennem Gibraltarstrædet hvor de fik hærget undervejs, op ad Rhone-floden – tilbage og til de baleariske øer. De ville indtage Rom, og det lykkedes for så vidt også ved list, men bagefter opdagede de, at de havde taget fejl af geografien og var gået i land i byen Luni, som ligger 500 km nord for Rom. Hvor langt de har været omkring i Middelhavet er uklart, men i 862 sejlede de ud igen gennem Gibraltarstrædet – denne gang med store tab, da de blev angrebet af muslimerne. Det var kun en lille del af flåden, som kom tilbage til udgangspunktet, som var Loire-flodens udmunding, men togtet fik allerede i vikingetiden en mytisk skær.

I 862 vendte Bjørn tilbage til Skandinavien, hvor han tog kongemagten i Sverige. Nogle kilder anfører, at Bjørn blev svensk konge med sæde i Uppsala.

Bjørn Jernside døde o. 886 i en alder af o. 55 år under et togt til Frisland. På Munsö i Mälaren findes en gravhøj, som kaldes Björn Järnsidas Hög. Højen er den største i et område med flere gravhøje. På højen står et stykke af en runesten, som formentlig er flyttet fra et andet sted.

Björn Järnsidas Hög. WikiCommons
Den fragmenterede runesten. WikiCommons