Øvrige udland beskrivelser

Radbau (o.655-719)

Radbau var frisisk frihedshelt og konge fra 679 Han løsrev sig fra frankisk indflydelse og kom i stedet under dansk indflydelse. Dette afstedkom, at danske konger hævdede ret til skatteindtægter fra Friesland i deres kampe mod frankerne i 800 tallet, begyndende med kong Godfred. Radbau kæmpede mod Ivar Vidfadme, men de sluttede fred, og Radbau blev gift med Ivars datter Aud, som var enke efter Røriks død. I Medemblik i Holland ligger Kasteel Radbou, som er bygget på det sted, hvor Radbau havde sin borg.

Det nuværende slot fra 1200 tallet er bygget, hvor Radbaus borg lå i 600 tallet. WikiCommons

Ludvig den Fromme (778-840)

Ludvig den Fromme var søn af Karl den Store og arvede hans frankiske kejserige.

Ludvig den Fromme sammen med sin far, Karl den Store. Fransk håndskrift. WikiCommons

Han søgte indflydelse i Danmark ved at støtte Harald Klak i dennes kampe mod Horik 1. Det var også på Ludvigs foranledning, at Harald Klak blev døbt i Ingelheim i 826, og det var under Ludvigs kejserdømme, at Ansgar blev sendt til Danmark som missionær. Ludvig gav Harald Klak området Rüstingen ved Oldenburg som Len.

Ludvig den Fromme døde i 840 i en alder af 62 år. Han er begravet i Saint Arnoulds Kloster i Metz, men graven blev ødelagt under den franske revolution. Dele af gravmælet kan dog ses i museet i Metz.

Saint Arnould Kloster i Metz. WikiCommons
Detalje fra Ludvig den Frommes gravmæle i Musée de La Cour d’Or. Kilde: http://jenni-in-london.blogspot.com/2013/09/4-greater-germany-continued-in-metz.html

Karl den Skaldede (823-877)

Karl den Skaldede var sønnesøn af Karl den Store og kejser over Vestfranken. I hans tid blev Paris belejret af danske vikinger ledet af Regnar Lodbrog. Her måtte Karl betale en sum på 7000 pund sølv for at få vikingerne til at forlade byen.

Karl den Skaldede, manuskript fra 845, WikiCommons

Karl døde i 877 i en alder af 54 år. Han er begravet i Saint Denis.

Karl den Tykke (839-888)

Karl den Tykke var søn af Karl den Tyske og nevø af Karl den Skaldede. Det lykkedes ham kortvarigt at samle hele Karl den Stores frankerrige som romersk kejser. Han er bl.a. kendt for at have forhandlet fred med den danske konge Sigfred ved belejringen af Paris i 885/886.

Karl den Tykkes segl. WikiCommons

Karl døde i 888 i en alder af 49 år. Han er begravet i Münster St. Maria und Markus i Reichenau.

Münster St. Maria und Markus. WikiCommons
Karl den Tykkes grav. WikiCommons

Karl den Enfoldige (879-929)

Karl den Enfoldige var barnebarn af Karl den Skaldede. Han var vestfrankisk (fransk konge), og er kendt for at have indgået en fredsaftale med Rollo, som blev stamfader til greverne i Normandiet.

Karl den Enfoldige. Fransk middelalderhåndskrift. WikiCommons

Karl den Enfoldige døde i 929 i en alder af 50 år. Han døde i fangenskab og blev begravet i Collégiale Saint-Fursy de Peronne. Kirken blev nedrevet under den franske relvolution. På stedet ligger nu Palais de Justice, 57 Rue Saint-Fursy. Man fandt i 2003 nogle knogler på stedet, som man mener kunne være Karl den Enfoldiges.

Gertrud af Sachsen (1030-1113)

Gertrud af Sachsen var gift med Robert 1 af Flandern. Hun var dermed mor til Dronning Edel.

Gertrud af Sachsen, muligvis med sin datter, den senere dronning Edel af Danmark, WikiCommons

Gertrud er begravet i Sint-Walburgakerk, Veurne, Belgien

Sint-Walburgakerk, Veurne, WikiCommons

Robert 1 af Flandern (1035-1093)

Robert 1 af Flandern var greve i Flandern med den franske konge som lensherre. Han var far til Dronning Edel, som var gift med Knud den Hellige.

Robert 1 af Flandern, WikiCommons

Robert og Knud planlagde i 1085 et erobringstogt til England. De danske stormænd, som skulle deltage, var utilfredse, og da Oluf Hunger tolkede denne utilfredshed over for Knud, blev han sat i fangenskab hos Robert. Siden afløste Niels sin bror Oluf som fange hos Robert, da Oluf blev konge efter Knuds død i 1086. Robert er begravet i kirken College Saint Pierre i Cassel. Den findes nu kun som ruiner på Mont Cassel.

På dette prospekt af Cassel fra 1700 tallet ses Mont Cassel i midten med kirken, Colllege Saint Pierre, WikiCommons

Sancho 1 (1154-1211)

Sancho 1 var portugisisk konge og far til dronning Beringera. Han var Portugals 2. konge og søn af den første konge, Alfonso 1. Alfonso 1 havde frigjort sit grevskab i nuværende nordlige Portugal fra kongeriget Leon (i Spanien) og udvidet det mod syd til Lissabon. Sancho fortsatte denne udvidelse ved at inddrage mauriske territorier og bl.a. indtage byen Silves i Algarve

Sancho 1. WikiCommons
Sancho 1’s palads i Coimbra blev senere ombygget – og er i dag hovedbygning til byens universietet
I 1189 erobrede Sancho 1 muslimernes sidste besiddelse i Algarve, som var deres borg i Silves
Foran borgen ses statuen af Sancho 1.

Sancho 1 er begravet i Santa Cruz Kloster i Coimbra

Dulce af Aragonien (1160-1198)

Dulce af Aragonien var gift med Sancho 1 og hun var mor til dronning Beringera.

Dulce af Aragonien, 1500-tallet, WikiCommons

Dulce er begravet i Santa Cruz klostret i Coimbra

Philip August (1165-1223)

Philip Augst var konge af Frankrig fra 1190. Han udvidede de franske områder og kæmpede mod englænderne.

Philip Augusts kroning, WikiCommons

Hans andet ægteskab var med Ingeborg, datter af Valdemar den Store. Det gik galt allerede på bryllupsnatten, hvor Philip August påstod, at Ingeborg var forhekset. Hun blev fængslet i forskellig klostre, og Philip August prøvede at få omstødt ægteskabet med henvisning til, at de var beslægtede. Dette blev dog afvist fra dansk side af ærkebiskop Anders Sunesen og Abbed Vilhelm. Ingeborg fik da overladt en grund i Corbeil ved Paris, hvor hun byggede et kloster.

Philip August er begravet i Saint Denis

Otto Christoffersøn (1310-1374)

Otto Christoffersøn var søn af Christoffer 2 og dronning Eufemia. Han var storebror til Valdemar Atterdag og forsøgte at vinde kongemagten efter sin fars død. Som led i dette forsøg begav han sig mod Viborg sammen med en hær af tilhængere for at lade sig udråbe på landstinget, men 6 (7.). oktober 1334 blev han mødt af en holstensk hærafdeling ved Tapdrup Hede uden for Viborg.

Mindesten for slaget ved Taphede. Stenen står ved en holdeplads ved Randersvej ved Viborg. Teksten på stenen er: “Her stod den 6. Oktober 1334 / Slaget på Taphede / Vædet af Blod blev engang den Muld / Som Traktorploven nu vender.

Her tabte danskerne slaget, og Otto blev taget til fange af Gerhard 3, som førte ham til Segeberg. Han blev dog løsladt i 1341 mod et løfte om ikke at gå efter kongemagten. Herefter blev han holdt i mildt fangenskab i Mechlenburg af Johan 3 af Mechlenburg-Werle. Ifølge Johann Renner fra Bremens livlandske krønike, blev Otto holdt som fange i 10 år, hvorefter han indtrådte i Den tyske Orden. Ved indsættelsen i 1346 købte Den tyske Orden de danske besiddelser i Estland, som landet havde haft siden Valdemar Sejrs tid, og som modydelse betalte Den tyske Orden 19.000 mark sølv til Valdemar. Efter indtrædelsen blev Otto borgherre på borgen Karkus (Karksi) i Estland, hvor han levede til formentlig 1374, hvor der nævnes en ny borgherre.

Borgruinen Karksi i Estland, hvor Otto Christoffersøn var borgherre, WikiCommons

Begravelsessted ukendt

Philip den Smukke af Kastilien (1478-1506)

Philip var søn af kejser Maxmillian 1 og selv var han far til dronning Elisabeth af Habsburg. Han mødte modstand fra sin kones forældre, Ferdinand og Isabella af Spanien og var kun konge i Kastilien få måneder før han døde.

Philip den Smukke. WikiCommons

Philip er begravet i Katedralen i Granada.

Johanne af Kastillien (1479-1555)

Johanne kaldtes også Johanne den Vanvittige. Hun var datter af Ferdinand og Isabella af Spanien og gift med Philip den Smukke, og så var hun mor til Elisabeth af Habsburg og kejser Karl 5.

Johanne med børnene Elisabeth og Karl, WikiCommons

Efter sin mands død lå hun i stridigheder med sin far og senere sin søn om magten i Kastilien. Det endte med, at sønnen spærrede hende inde i et kloster, hvor hun døde mere eller mindre vanvittig. Hun er begravet i Katedralen i Granada.

Broder Jacob (1484-1566)

Broder Jacob eller Jacob den Danske var søn af Hans og Christine. Han blev franciskanermunk i Malmø, men forlod landet i 1536, da denne katolske orden blev forbudt. I 1542 kom han til Mexico, hvor han missionerede blandt indianerne og oprettede flere klostre. Han arbejdede forgæves for, at også indianere kunne ordineres til præster. I Mexico huskes han for sit arbejde for indianernes rettigheder.

Broder Jacob afbildet i San Francisco Klosteret i Tzintzuntan. Kilde: http://colonialmexico.blogspot.com/2016/06/mexican-murals-tzintzuntzan-two.html

Tarecuato

Broder Jacob døde i klostret Santa Maria de Jesus i Tarecuato (Ex-convento Franciscano). Her findes et kors udskåret af vulkansk rødsten. Korset er rejst for Jacob, som ligger begravet her.

Broder Jacobs kors i Tarecuato, Kilde: http://colonialmexico.blogspot.com/2016/11/mexican-crosses-santa-maria-tarecuato.html

Magnus af Øsel (1540-1583)

Magnus var søn af Christian 3. Han blev som 19 årig i 1559 sendt til Øsel (Saaremaa) hvor han blev biskop og boede på slottet Ahrensburg (Kuresaare).

Magnus’ borg i Ahrensburg på Øsel, WikiCommons

Meningen var, at han skulle beskytte øen og Estland mod Ivan den Grusomme (1530-1584) fra Rusland. Det slog fejl, så Magnus vendte hurtigt hjem igen. I 1561 vendte han tilbage for at håndhæve gamle danske krav på området (Selv om Valdemar Atterdag jo havde solgt Estland til Den tyske Orden i Livland allerede i 1346). Livland er betegnelsen for et område, som nu omfatter den sydelige del af Estland og den norlige del af Letland). I 1561 besatte Erik 14 dele af Estland, mens Magnus vendte tilbage til Øsel og Polen og Rusland havde besat resten. I 1570, hvor syvårskrigen havde raset siden 1563, lykkedes det Magnus at blive gift med Marie af Rusland, en søsterdatter til Ivan den Grusomme. Han fik zarens støtte og kunne kalde sig konge af Livland. Dette varede dog kun til han blev forstødt af zaren og med nød og næppe undgik en henrettelse. Han blev biskop af Kurland med bolig i Pilten (Piletene i Letland).

Ruinerne af Magnus’ bispeborg i Pilten, WikiCommons
Magnus af Øsels bispesegl, WikiCommons

Magnus er begravet i krypten under Christian 4’s Kapel i Roskilde Domkirke.

Marie Antoinette (1755-1793)

Marie Antoinette var 5 x tip-oldebarn af Christian 2.

Marie Antoinette, WikiCommons

Hun var fransk dronning 1774-1792 og blev henrettet i guillotinen i 1793 og herefter begravet i en massegrav.

Marie Antoinettes henrettelse 16. oktober 1793, WikiCommons

I blev hendes lig overført til St. Denis i 1815.

Georg 1 (1845-1913)

Georg 1. WikiCommons

Georg 1 blev født som prins Vilhelm af Danmark. Han var søn af Christian 9. Georg 1 blev indsat som græsk konge i 1863 efter, at den tidligere konge fra Tyskland var afsat. Under et besøg i det tyrkisk besatte Thessaloniki blev han myrdet af en anarkist.

Georg 1 er begravet i den kongelige begravelsesplads ved Tatoi.

Olga Konstantinovna (1851-1926)

Dronning Olga fotograferet i 1880. Dronningen var da 29 åt gammel. WikiCommons

Olga Konstantinovna stammede fra den russiske Romanov-famlie, idet hun var kusine til Dagmars mand, Kejser Alexander 3. Hun blev gift med kong Georg 1 i 1867. Efter ægtemandens død i 1913 boede hun i Rusland, til hun måtte flygte under den russiske revolution. Herefter boede hun i Schweiz, Grækenland og til sidst i eksil i Italien, da kongdømmet blev afskaffet i Grækenland i 1924.

Olga Konstantinovna er begravet i den kongelige begravelsesplads ved Tatoi.

Alexander 3 (1845-1894)

Alexander 3 malet i 1886 af Ivan Kramskoi. Zaren var da 36 år gammel. WikiCommons.

Alexander 3 blev gift med Dagmar i 1866. Alexander 3 var fætter til Georg 1‘s hustru, Olga Konstantinovna. Han blev zar i Rusland i 1881 efter at hans far blev myrdet.

Alexander 3 er begravet i Peter og Paul Katedralen i Skt. Petersborg.

Kejserinde Dagmar (1847-1928)

Dagmar fotograferet i 1881. Hun var da 34 år gammel. WikiCommons

Dagmar var datter af Christian 9. Hun blev forlovet med den russiske tronfølger, Nikolaj Aleandrovitj i 1864. Imidlertid døde Nikolaj af miningitis året efter. Familierne aftalte så, at hun skulle forloves med Nikolajs lillebror, Alexander, som var den nye tronfølger. Dette skete i 1866, og samme år stod brylluppet, hvor Dagmar fik det nye navn, Maria Fjodorovna. Ved Alexanders tronbestigelse i 1881 blev hun kejserinde eller zarina af Rusland. I 1894 døde Alexander 3, og Dagmar var nu enkekejserinde. Efter revolutionen tog hun ophold på Krim, men blev evakueret af et engelsk skib i 1919. Herefter boede hun i Danmark til sin død i 1928. Hun blev i første omgang begravet i Roskilde Domkirke, men i 2006 blev liget overflyttet til Peter og Paul Katedralen i Skt. Petersborg, hvor hun blev genbegravet ved siden af sin mand.

Dagmar er begravet i Peter og Paul Katedralen i Skt. Petersborg.

André de Laborde de Monpezat (1907-1998) og Renee Yvonne de Monpezat (1908-2001)

André og Renee havde i 1996 besøg af dronning Ingrid, WikiCommons

André og Renee de Monpezat er forældre til prins Henrik og dermed Margrete 2’s svigerforældre. De havde et vinslot i Albas i Frankrig, efter at de havde haft gummiplantager i Fransk Indokina (Vietnam).

André døde i 1998 i en alder af 90 år og Renee døde i 2001 i en alder af 92 år. De er begravet på kirkegården, Cimetière d’Albas

Christopher Lekapenos (890-931)

Christopher Lekapenos var far til Thyra Danebod. Han var søn af Kejser Romanus Lekapenos af Kontantinopel og blev medkejser under sin far.

Guldmønt forestillende far og søn, Romanus og Christopher Lekapenos, som var samtidige kejsere i Konstantinopel. Mønten er slået i Konstantinopel o. 930. WikiCommons

Christoper havde et svagt helbred og døde før sin far i 931. Han blev begravet i “De hellige apostles Kirke”. Denne kirke er nu nedrevet og erstattet Fatih-moskeen.

En fremstilling af De hellige apostles Kirke i Istanbul udført i 1208. WikiCommons

Sviatoslav 1 af Kyiv (943-972)

En fremstiliing af Sviatoslav 1 fra 1600 tallet.

Sviatoslav 1 var far til dronning Helga. Han var en lille dreng, da hans far døde, så hans mor, dronning Olga regerede Kiev-riget de første år. I modsætning til moderen forblev Svatislav hedensk. Han beskrives som meget krigerisk, altid på togter for at udvide Kiev-riget og kæmpe mod andre østeuropæiske folk og også det byzantiske rige. Han blev dræbt et sted ved floden Dnepr i nuværende Ukraine. Hans gravsted kendes ikke.