Stockholms Slot

Slottet Tre Kronor blev grundlagt af Birger Jarl omkring 1252 på stedet, hvor det nuværende Kungliga Slottet ligger. I 1501-1502 boede dronning Christine af Danmark på slottet, hvor hun sammen med en dansk styrke på 1000 mand blev holdt indespærret af Sten Sture den Ældre og hans svenske styrker. Indespærringen varede i 7 måneder, indtil de måtte overgive sig efter at der kun var 100 overlevende tilbage. Slottet blev udbygget mange gange indtil det brændte i 1697 og blev afløst af det nuværende slot. I 1520 havde Christian 2 erobret hele Sverige, pånær Stockholm, hvor Sten Sture den Yngres enke Christina Gyllenstierna holdt slottet. Hun overgav sig dog mod løfte om frit lejde. Ved det Stockholmske Blodbad i november samme år blev hun dømt til døden, men senere benådet. Det Stockholmske Blodbad foregik på Stortorget, men blev indledt under festligheder på Tre Kronor. Senere i 1522 holdt danske styrker byen og slottet imod de svenske styrker anført af Gustav Vasa. De overgav sig i 1523, hvorefter Gustav Vasa blev svensk konge og tog bolig på slottet.

Model af slottet Tre Kronor, som det så ud kort før branden i 1697. WikiCommons. Det centrale tårn bærer de tre kroner, som har givet slottet dets navn, og som er grundlag for det svenske rigsvåben. Da slottet blev grundlagt, bestod det oprindelig kun af et centralt tårn, som efterhånde blev udbygget til tårnet, som ses på modellen.
Det nuværende Stockholms Slot. Parti fra slotsgården