Christine af Sachsen (1461-1521)

Gift med Hans

Christine var datter af Ernst af Sachsen og Elisabeth af Bayern. Hun blev gift med Hans i 1478. Efter 1481, hvor Hans blev konge, tog kongeparret af og til længevarende ophold på Nyborg Slot.

Dronning Christine afbildet på Claus Bergs altertavle i Sankt Knuds Kirke, Odense

I 1501 ledsagede hun Hans til Stockholm, hvor der var uroligheder anstiftet af Sten Sture den Ældre. Hun tog ophold på slottet Tre Kronor sammen med en styrke på 1000 mand, mens Hans vendte tilbage til Danmark efter forstærkninger. Slottet blev belejret af svenskerne, som ville sulte styrken ud. De danske tropper døde af sult og skørbug, og efter 7 måneder måtte Christine overgive sig til Sten Sture. På dette tidspunkt var der kun 70 overlevende af de oprindelige 1000 mand. Dagen efter ankom Hans til byen, men Sten Sture ville ikke give dronningen frit lejde, og hun blev indsat i Vadstena Kloster, hvor hun blev holdt som gidsel. Hun blev først frigivet i 1503. Herefter blev forholdet mellem ægtefællerne mere køligt. Dette var nok også, fordi Hans havde en affære med den unge adelskvinde, Edel Jernskæg. Hun fulgte med ham tilbage til Danmark i 1501, mens Christine blev på slottet, og i de følgende år var de af og til sammen. Edel blev gift med adelsmanden Torben Bille. Dronning tog ophold på slottet Næsbyhoved ved Odense, hvor hun boede størstedelen af sin tid. Her var hun tæt på Gråbrøde Kloster, som hun støttede og hvor hun indrettede koret i kirken til et gravkapel for sig selv og Hans. Efter sin død i 1421 blev hun begravet i klosterkirken, men senere overført til Sankt Knuds Kirke.