Tissø

Ved Tissø har man fundet resterne af to storgårde. Den første fra o. 550 og den anden fra o. 700- Bebyggelserne spreder sig over et areal på mere end 500.000 kvadratmeter og der har været beboelse i hele anden halvdel af 900 tallet. Det er bemærkelsesværdigt, at man ikke har fundet spor af landbrug eller forarbejdning af fødevarer i forbindelse med hallerne. Derimod findes et kulthus, så Tissø-fyrsten har opretholdt sin magt ved at være et bindeled til guderne, og derfor har han kunnet ernære sig og sine folk i hallen med produkter fra de omkringliggende gårde.

Stolpehuller fra en kongshal (Nationalmuseet)

Ved Fugledegård er der lavet markeringer, som viser hallen, tilhørende bygninger og et kulthus.

Den store hal er markeret med træ
Markering med kantsten af gårdens bygninger
Markering med kantsten af gårdens kulthus, som lå inde i et indhegnet område
På udstillingen findes denne model af hallen, kulthuset, sidebygningerne og bagerste en portbygning

Der er fundet mere end 12000 genstande på stedet.

Guldringen fra Tissø er med sine 1,83 kg den største guldring, som er fundet i Danmark (Nationalmuseet)
Smykke fra Tissø. En ridende og en stående kvindeskikkelse, som tolkes som Odins valkyrier. Efter et slag hentede valkyrierne de faldne til Valhal. Klædet under hesten kan være et skæbneklæde, som valkyrierne vævede inden slaget, og som indeholdt krigernes skæbne. Nationalmuseet
Torshamre af jern fra Tissø. Nationalmuseet
Sølvsmykke forestillende kvinde som river sig i håret. Hun skal formodentlig udtrykke sorg eller vrede. Forlægget er figurer af byzantiske kejserinder. Tisssø, Nationalmuseet
Beslag til skrin. Bronce med gul emalje. Har siddet på et skrin fra Irland. Tissø, Nationalmuseet