Hans Tausen (1494-1561)

Hans Tausen blev født i Birkende på Fyn, hvor der er rejst et mindesmærke for ham. Han studerede teologi på Københavns Universitet og i udlandet, hvor han hørte Luther i Wittenberg, hvilket gjorde ham overbevist tilhænger af lutheranismen. Hjemkommet til Danmark begyndte han at prædike sin lære fra Sankt Hans Kirke i Viborg. Der findes ikke synlige spor af denne kirke, men man har fundet rester af den under Nytorv i Viborg. Efterhånden samlede han byens borgere og prædikede for dem først i det fri og senere fra Gråbrøde Klosterkirke, som blev udgangspunktet for reformationen i Danmark. I området ved det tidligere kloster findes i dag mindesten for Hans Tausen og en skulptur af ham fremstillet af Bjørn Nørgaard. Hans Tausen blev beskyttet af Frederik 1, som udnævnte ham til sin hofkapellan, og senere kaldte han ham til København, hvor han arbejdede ivrigt for udbredelsen af lutheranismen. Ved Frederiks død i 1533 blev hans position mere udsat. Ved et møde i København blev han i første omgang dømt som kætter og skulle brændes levende, men på grund af protester fra borgerne i København og Malmø samt lybækkerne, blev han hurtigt benådet.

Hans Tausen. Staue foran Ribe Domkirke

Hans Tausen er begravet i Ribe Domkirke.