Hans Tausen (1494-1561)

Hans Tausen blev født i Birkende på Fyn, hvor der er rejst et mindesmærke for ham.

I 1894 som var 400 året efter Hans Tausens fødsel blev dette mindesmærke opsat i Birkende. Teksten er: Øverst: “I morgen skal mn retfærdighed svare for mig”. Teksten står i 1. Mosebog 30:33, men er ændret noget i den nyeste udgave af Biblen. I midten: Hans Tausen, Guds ords prædiker. Født i Birkende 1494. Biskop i Ribe. Død i 1561, Nederst: “Ret aldrig hans navn skal i danske herter dø, sålænge her ringer en klokke under ø”. Teksten er fra Ingemanns salme. På Tave bondes ager.
Detalje fra mindesmærket. Relief af Hans Tausen.

Hans Tausen studerede teologi på Københavns Universitet og i udlandet, hvor han hørte Luther i Wittenberg, hvilket gjorde ham overbevist tilhænger af lutheranismen.

Hans Tausen i Viborg

Hjemkommet til Danmark begyndte han at prædike sin lære fra Sankt Hans Kirke i Viborg. Der findes ikke synlige spor af denne kirke, men man har fundet rester af den under Nytorv i Viborg.

Efterhånden samlede han byens borgere og prædikede for dem først i det fri og senere fra Gråbrøde Klosterkirke, som blev udgangspunktet for reformationen i Danmark. Her fungerede Hans Tausen som præst 1527-29, og i 1529 var reformationen indført i Viborg, 7 år før resten af landet. I området ved det tidligere kloster findes i dag mindesten for Hans Tausen og en skulptur af ham fremstillet af Bjørn Nørgaard.

Gråbrøde Kloster. Klosterkirken. Klosterkirken hvor Hans Tausen prædikede blev nedrevet i 1830.
Dette portræt af Hans Tausen har tidligere hængt i Gråbrødre Klosterkirke. Nu hænger det i Asmild Kirke.
I Ribe Domkirke hænger dette portræt af Hans Tausen malet i 1639, 78 år efter hans død.
Dette portræt af Hans Tausen har tidligere hængt i Gråbrødre Klosterkirke. Nu hænger det i Asmild Kirke.

På Bispetorvet i København står reformationsmonumentet fra 1943. En af friserne viser: “Hans Tausens prædiken i Viborg Graabrødre Kirke afbrydes af væbnede mænd”:

Hans Tausen blev beskyttet af Frederik 1, som udnævnte ham til sin hofkapellan, og senere kaldte han ham til København, hvor han arbejdede ivrigt for udbredelsen af lutheranismen. Ved Frederiks død i 1533 blev hans position mere udsat. Ved et møde i København blev han i første omgang dømt som kætter og skulle brændes levende, men på grund af protester fra borgerne i København og Malmø samt lybækkerne, blev han hurtigt benådet.

Hans Tausen. Staue foran Ribe Domkirke fremstillet i 1942 af Johannes Bjerg.

Hans Tausen er begravet i Ribe Domkirke.