Ribe Domkirke

Ribe Domkirke set fra sydøst. Man ser også kathoveddøren.

I 848 fik Ansgar lov til at bygge en kirke i Ribe, af kongen Erik 1. Trækirken blev bygget i 860. Den blev bygget uden for den daværende by, som stammer tilbage fra o. 700. Man har ikke fundet spor af kirken, men den har formentligt ligget, hvor den nuværden kirke ligger.

På Vikingecentret ved Ribe står denne trækirke, som er en rekonstruktion af en kirke i Tostedt ved Hamborg (Udgravet ved opførelsen af Johannesgemeinde). Den oprindelige kirke stammer fra samme tid som kirken i Ribe og Ansgar var jo biskop for Hamborg, så den er et godt bud på Ribe-kirken.
Det indre af kirken på Vikingecentret. Et godt bud på indretningen af Ansgars kirke. Man ser, at koret er adskilt fra skibet, og at forbindelsen består af en enkelt åbning.
Der er ikke bevaret noget fra Ribes første trækirke, men denne del af en egeplanke stammer fra o. 1065 i Svend Estridsens regeringsperiode. Den er fundet i murværket til Hørning Kirke ved Randers. Motivet er en slange.

Efterfølgende blev der i kong Niels‘ regeringstid (i starten af 1100-tallet) opført en stenkirke. Denne kirke blev senere udvidet af flere omgange i de efterfølgende århundrede og står i dag som Danmarks betydeligste romanske kirke og den eneste med fem fløje. Christoffer af Bayern blev kronet 1. januar 1443 i Ribe Domkirke, efter han var blevet kronet i Nidaros domkirken i Trondhjem og domkirken i Uppsala. Kirken er bygget af tufsten fra Rhinområdet, men nedenstående relief er hugget i granit.

Model af Ribe Domkirke, som den så ud i starten af 1500 tallet. Bemærk ændret udseende af de to tårne, Mariatårnet til venstre og Borgertårnet til højre. Der var også en processionsgang på kirkens sydside, hvor kirkens relikvier blev båret i procession. Museet Ribes Vikinger
Det rundbuede relief over kathoved døren forestiller korsnedtagelsen. Personerne er fra venstre: Maria, Joser af Aramitæa, Jesus, Nikodemus og Johannes. Nikodemus er i færd med at fjerne en nagle fra Jesu fod
Gunhildkorset fra 1100 tallet. Skal være skåret af Lutgar (Svend Grathes søn) som gave til hans søster, Gunhild. Hvalrostand, Stammer formodentlig fra Ribe Domkirke. Nationalmuseet
Midterskibet i Ribe domkirke. Brorson ligger begravet ca. midt i midtergangen, men hans grav er ikke markeret.

Odinkar Tokesøn

Odinkar døde i påsken i 1043. I 1043 faldt påskedag den 9. april. Han blev begravet i den stenkirke, som er den nuværende domkirkes umiddelbare forgænger. Da den nye kirke blev opført, blev Odinkar sammen med bisperne Nothulf og Asser overført til en nichegrav.

Erik Emune

Erik Emune døde i 1137 i en alder af 52 år. Han blev begravet i den nuværende kirkes forgænger af sten og efterfølgende overflyttet til den nye kire. Man kender ikke placeringen af Erik Emunes grav i domkirken, men i 1576 , 439 år efter kongens død, blev der opsat dette maleri i kirken til hans minde.

Erik Emune malet i 1500 tallet
Epitafium for Erik Emune fra 1500 tallet

Christoffer 1

Christoffer 1 døde i 1259 på Riberhus i en alder af 40 år. Et rygte siger, at han blev forgiftet af altervin i forbindelse med indtagelsen af den hellige nadver. Om rygtet er sandt, vides ikke, men han var i hvert fald i 1259 i stærk opposition til kirken, repræsenteret ved ærkebiskop Jacob Erlandsen.

Christoffer 1 malet i 1500 tallet
Epitafium for Christoffer 1. 1500 tallet
Christoffer 1’s gravsten blev fundet ved udgravning foran alteret i 1987. Den stærkt medtagne sten er af sort belgisk marmor og var oprindeligt prydet af et relief af kongen udført i alabast og messing.
Christoffers 1’s sandstendssarkofag blev også fundet i 1987. Den indeholdt resterne af mindst to begravede.

Hans Tausen

Hans Tausen var biskop i Ribe og døde i 1561 i en alder af 67 år.

Epitafium for Hans Tausen
Hans Tausens gravsten

Anders Sørensen Vedel

Anders Sørensen Vedel boede den sidste del af sit liv i Ribe og døde i 1616 i en alder af 73 år. Hans grav i domkirken kendes ikke

I domkirken findes dette epitafium over Anders Sørensen Vedel

Hans Adolf Brorson

Hans Adolf Brorson var biskop ved kirken og døde i 1764 i en alder af 69 år. Brorsons grav er ikke markeret, men han er begravet ca. midt i midtergangen.