Mariager Kirke

Mariager Kirke var klosterkirke for Mariager Kloster. Grunden blev skænket til Birgittinerordenen af Margrethe 1 og klostret med kirken blev grundlagt under Erik af Pommern. I dag er kun en enkelt fløj af klostret bevaret

Mariager Kirke. Til højre ses den bevarede del af klostret.
Det indre af kirken

Stygge Krumpen

Stygge Krumpen døde i 1551 i en alder af 66 år.

Stygge Krumpens gravsten. WikiCommons