Kronoberg

Kronoberg i Småland var oprindelig en bispeborg for biskoppen i Växsjø, men blev senere overtaget af kongen. I 1469 blev borgen brændt ned af danske styrker i forbindelse med Christian 1‘s felttog i Sverige. I 1542 indtog bonden, Niels Dacke, borgen, hvofra han ledte et oprør mod Gustav Vasa. Oprøret blev slået ned året efter med hjælp af danske styrker. I 1612 blev både slottet og Växsjø erobret af danske styrker under Kalmarkrigen.

Kronoberg slotsruin