Glücksborg Slot

Glückborg Slot. WikiCommons

Glücksborg Slot blev bygget i 1580’erne af hertug Hans den Yngre, som havde fået området syd for Flensborg Fjord i arv efter sin onkel, Hans den Ældre. Hvor slottet ligger, lå tidligere Ryd Kloster, som blev grundlagt af Biskop Valdemar i 1210. Dette kloster var et cistercienserkloster og er særligt kendt for sin årbog, som beskriver danmarkshistorien i tidlig middelalder.

Mindesten ved Glücksborg Slot om Ryd Kloster. Ruinerne af klostret er fundet på bunden af slotssøen
Markering af klostrets grundplan i slotssøen. Kilde: https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/leksikon/ryd-kloster?fbclid=IwAR3kEs6Pq0XpTom7WekSnh3ZHEttcJSgdJG_HF0cAbZuTj2aAHLFXHjT8nY

Slottet blev bolig for Hans den Yngres efterkommere, hvorfra den glückborgske kongelinje stammer. I 1825 blev slottet overdraget til Christian 9‘s forældre, Vilhelm og Louise Karoline. Frederik 7 og Louise Danner boede på slottet i efteråret 1863, hvor kongen døde 15. november.