Glücksborg Slot

Glückborg Slot. WikiCommons

Glücksborg Slot blev bygget i 1580’erne af hertug Hans den Yngre, som havde fået området syd for Flensborg Fjord i arv efter hans onkel, Hans den Ældre. Hvor slottet ligger, lå tidligere Ryd Kloster, som blev grundlagt af Biskop Valdemar i 1210. Dette kloster var et cistercienserkloster og er særligt kendt for sin årbog, som beskriver danmarkshistorien i tidlig middelalder.

Mindesten ved Glücksborg Slot om Ryd Kloster. Ruinerne af klostret er fundet på bunden af slotssøen

Slottet blev bolig for Hans den Yngres efterkommere, hvorfra den glückborgske kongelinje stammer.