Hans den Ældre (1521-1580)

Hans den Ældre var søn af Frederik 1 og dronning Sophie af Pommern. Efter Frederik 1’s død i 1533 var mange katolske bisper og adelige interesserede i, at vælge Hans til dansk konge, da de ikke brød sig om hans halvbror, Christian, som var overbevist lutheraner. I 1534 blev han som 13 årig smuglet ud fra Nyborg Slot forklædt som bondedreng for at undgå angreb fra borgerne, som støttede Christian 2 og Christoffer af Oldenburg, og ført til Sønderborg. I 1544 blev hertugdømmerne opdelt i tre dele, hvor Hans fik den Haderslevske del, så han tog ophold på Haderslevhus og senere på det nybyggede Hansborg i Haderslev. Efter Christian 3‘s død i 1559 indledte Hans et forhold til enkedronning Dorothea, men et planlagt ægteskab blev ikke til noget på grund af betænkeligheder fra kirkens side. Hans forblev så ugift og barnløs. I 1559 deltog han sammen med sine bror Adolf og nevø Frederik 2 i kampen mod Ditmarsken, som blev erobret.

Mindesten for Hans den Ældre i Haderslev, Skibbrogade, WikiCommons

Hans er begravet i Slesvig Domkirke