Dronningens Mølle

(Hvis jeg ikke lige selv boede i Dronningmølle, var denne forklaring nok ikke blevet så fyldig.)

Byen Dronningmølle i Nordsjælland har navn efter en vandmølle beliggende ved det daværede udløb af Esrum Å. Frederik 2 overtog stedet fra Esrum Kloster og begyndte i 1583 at anlægge en vandmølle. Efter kongens død i 1588 videreførte enken, Sophie af Mechlenburg, arbejdet. I 1608 stod møllebygningen færdig. Det var en monumental bygning, hvoraf noget står tilbage idag. Bygningen bærer navnet Slottet og består nu af lejligheder. Dronning Sophie var meget interesseret i den tekniske udvikling af vandmøller, noget hun også foretog på Lolland og Falster, som hun havde i len som enke. Hun allierede sig med Valentin Spangenberg, som også stod for opbygningen af den nærliggende Esrum Mølle og Tyco Brahes papirmølle på Hven.

Her ligger møllebygningen ud mod Mølledammen og her sad det gamle møllehjul