Esrum Kloster

Esrum Kloster blev grundlagt af ærkebiskop Eskild i 1151 som et cistercienserkloster. Klostret og den tilhørende kirke blev viet til Jomfru Maria. Klosterkirken viet til Maria var planlagt til at have samme dimensioner som moderkirken i Clairvaux. Den var 52 meter bred og skulle have være 104 meter lang, men blev dog kun 78 meter. I denne kirke blev i 1301 begravet to tvillingesønner fra ægteskabet mellem Erik Menved og Dronning Ingeborg I 1374 blev Valdemar Atterdags dronning Helvig begravet i kirken, efter at hun havde levet i klostret som lægsøster siden 1355. Efter reformationen blev kirken og det meste af klostret nedrevet og materialerne blev bl.a. brugt til bygning af Kronborg. Den tilbageværende bygning var kun en enkelt fløj af det store kompleks og tjente som bolig for abbeden.

Esrum Kloster set fra syd
Esrum Kloster set fra nord
Model i jern af klosteret og klosterkirken. Man ser den treskibede Mariakirke, den indrammede klostergård, fløjen med abeddens bolig (den eneste del som står tilbage) og østfløjen.
Afgrænsningen af Esrum Kloster mod vest er markeret i fortovet mod Esrum Hovedgade
Altertavlen fra Esrum Klosterkirke. (Dog ikke det, hvor Dronning Helvig var begravet foran). I øverste felt til venstre er Bernhard af Clairvaux afbildet ved nedtagelsen fra korset. I det midterste felt ses en knælende protestantisk præst. Præsten var oprindelig katolsk, men efter nedlæggelsen af klosteret fungerede altertavlen en tid i Skt. Olai Kirke i Helsingør, så præsten måtte gives et protestantisk udseende. (Nationalmuseet)

Dronning Helvigs grav

Mariakirken i Esrum er i dag væk. Dens fundamenter ligger under store dele af den gamle bydel i Esrum. Alteret stod der, hvor den nuværende Klostergade svinger lidt til højre, når man nærmer sig klostret. Foran dette alter lå Helvigs grav, som dog aldrig er blevet påvist ved arkæologiske udgravninger.

Omtrent her stod hovedalteret i Mariakirken i Esrum, så her er stedet for Dronning Helvigs begravelse