Gunhild af Polen (965-1018)

Gunhild var datter af hertug Mieszco af Polen. Hun var først gift med den svenske konge Erik Segersäl, med hvem hun fik sønnen Erik Skötkonung og datteren Holmfrid. Efter Eriks død giftede hun sig med Svend Tveskæg, med hvem hun fik børnene Harald 2, Knud den Store og Estrid. Ægteskabet blev opløst og Svend giftede sig med Sigrid Storråde. Herefter vendte hun hjem til Polen, men efter Svends død blev hun af sine sønner hentet tilbage til Danmark. Hele miseren fik en senere betydning for Svend Estridsen, som var Gunhilds barnebarn. Han giftede sig med Homfrids datter, Gunhild Sveinsdatter, men dette ægteskab blev erklæret ugyldigt af paven pga. blodskam.