Gunhild af Polen (967-1018)

Gift med Svend Tveskæg

Gunhild var datter af hertug Mieszco 1 af Polen. Hun var først gift med den svenske konge Erik Segersäl. Efter Eriks død giftede hun sig med Svend Tveskæg, med hvem hun fik børnene Harald 2, Knud den Store og Estrid. Ægteskabet blev opløst og herefter vendte Gunhild hjem til Polen. Efter Svends død blev hun af sine sønner hentet tilbage til Danmark. Hele miseren fik en senere betydning for Svend Estridsen, som var Gunhilds barnebarn. Han giftede sig med Gunhild Sveinsdatter, som også var Gunhilds barnebarn, men dette ægteskab blev erklæret ugyldigt af paven pga. blodskam.

Gunhild af Polens gravsted er ukendt