Gunhild Mieszkosdatter (o.967-o.1018)

Gift med Svend Tveskæg

Gunhild var datter af hertug Mieszco 1 af Polen og dermed søster til kong Boleslav 1 af Polen. Hun var først gift med den svenske konge Erik Segersäl. Efter Eriks død giftede hun sig med Svend Tveskæg, med hvem hun fik børnene Harald 2, Knud den Store og Estrid. Ægteskabet blev opløst og herefter vendte Gunhild hjem til Polen o. 1007. Ifølge Gesta Wulinensis hed hustruen imidlertid Sigrid. Efter Svends død blev hun af sine sønner hentet tilbage til Danmark. Hele miseren fik en senere betydning for Svend Estridsen, som var Gunhilds barnebarn. Han giftede sig med Gunhild Sveinsdatter, som også var Gunhilds barnebarn, men dette ægteskab blev erklæret ugyldigt af paven pga. blodskam.

Gunhild døde o.1018 i en alder af o.51 år. Hendes gravsted er ukendt