Svend Tveskæg (o. 955 – 1014)

Svend Tveskægs grav (ikke stedfæstet i Roskilde Domkirke) en anden mulighed er Treenighedskirken i Lund

Svend Tveskæg blev konge i Danmark efter at hans far blev dræbt 987. Svend smed de tysk indsatte bisper ud af landet og indledte samarbejde med den engelske kirke. Han flyttede kongesædet fra Jelling til Roskilde, som også afløste Lejre. Svend startede sit erobringstogt il England i 991. Derved kunne han skaffe sig sølv til sit eget møntvæsen. Ved angrebene allierede han sig med den norske vikingehøvding, Olav Trygvason, som var hans svoger, da han var gift med Svends halvsøster, Tyra. Omkring år 1000 udkæmpedes slaget ved Svold mellem Olav Tryggvason, som nu var konge i Norge og på den anden side Svend Tveskæg og hans allierede kong Olaf Sköttkonung af Sverige. Olav tabte og kastede sig i havet fra sit skib, Ormen hin Lange, og Svend blev norsk konge. Man ved ikke, hvor slaget har fundet sted, men en mulighed er et sted i Kattegat eller Århusbugten. I hvert fald kan man på Maskestenen på Moesgaard Museum læse følgende runeinskrift: “Gunulv og Øgot og Aslak og Rolf rejste denne sten efter fælle Ful. Han fandt døden … da konger kæmpede.”

(*) På Moesgård Museum findes Maskestenen

Svend tilbragte en stor del af sin tid med at lede vikingetogter til både Norge og England. Han udfordrede den engelske konge Ethelred den Rådvilde (968 – 1016) og fik magten i 1013, hvor han slog sig ned i Gainsborough som Engelsk konge 25. december 2103. Han døde dog allerede i februar 1014 ved fald fra en hest. Hans lig blev først først til York Minster, men senere blev det sejlet tilbage til Danmark. Ifølge hyldestskriftet, til dronning Emma, Encomium Emmae Reginae, forfattet af en fransk munk i 1040’erne sørgede en engelsk dame for at få Svends lig ud af England og nedlagt i duftende urter. Svend blev hererefter begravet …. in monasterio, in honore sancte Trinitatis ab eodem rege constructo in sepulchro, quod sibi parauerat ….( …. i det kloster, som samme konge havde ladet opføre til den hellige trefoldigheds ære, i det gravsted, han havde indrette til sig selv …..). Dette kan tolkes både som Trefoldighedskirken i Roskilde, altså forløberen for frådstenskirken eller det kan være Trinitatiskirken i Lund. I dag kan man i Lund se ruinen Sankta Drottens Kirke, som var en stenkirke. Den havde en trækirke som forløber, og denne kirke var bygget af Svend Tveskæg og viet til den hellige treenighed. I denne trækirke er fundet en tom grav foran højalteret. Den gravlagte kan senere være flyttet til stenkirken og måske videre til domkirken. Men i Compendium Saxonis, en forkortet version af Gesta Danorum fra o. 1340 kan man læse, at Svend Tveskæg blev begravet i Roskilde i koret nær højalteret.