Svend Tveskæg (o. 960 – 1014)

Kong Harald Blåtand
o. 922-987
=>Kong Svend Tveskæg
o. 960-1014
Dynastisk forbindelse til Jellingdynastiet

Svend Tveskæg var søn af Harald Blåtand og Dronning Tove Mistivojsdatter. Han blev konge i Danmark efter at hans far, Harald Blåtand blev dræbt 987 i borgerkrigen mellem far og søn. Harald døde hos Jomsvikingerne i Wolin, og ifølge sagnet tog jomsvikingerne efterfølgende Svend tilfange, hvorefter han blev løskøbt af danske kvinder, som afleverede det tredobbelte af Svends vægt i guld.

Svend Tveskæg løskøbes af danske kvinder. Nicolai Abildgaard 1778, Det kongelige Akademi.

Svend var gift med Gunhild af Polen, som var datter af Fyrst Miescko 1 af Polen, og som tidligere havde været gift med svenske Kong Erik Segersäl. Han har muligvis også været gift med den svenske stormandsdatter, Sigrid Storråde, men det er ret usikkert.

I Hedeby er fundet to runesten, som fortæller, at der har været kampe ved byen. På den ene fortælles, at Sven har haft en hird og på den anden fortælles også, at Sven var konge. Det er usikkert, hvilke kampe der hentydes til. En mulighed er, da Hedeby blev tilbageerobret fra tyskerne i 983. At Sven har kaldt sig konge på dette tidspunkt inden sin fars død, kunne skyldes den igangværende borgerkrig, hvor Sven har erklæret sig selv som konge. En anden muliged kunne være kampe i forbindelse med borgerkrigen, men vi har ingen datering på stenene.

Runesten med inskriptionen: “Kong Sven satte stenen efter sin hirdmand Skarde, som var draget vesterpå, men nu fandt døden ved Hedeby”. WikiCommons

Svend erstattede de tysk indsatte bisper med bisper fra den engelske kirke. Han flyttede kongesædet fra Jelling til Roskilde, som også afløste Lejre. Vikingetogterne til England i 990’erne kastede meget sølv af sig, og det blev grundlaget for en dansk møntproduktion.

Svend Tveskægs mønt. Kilde: https://www.danskmoent.dk/tidl/tveskaeg.htm

Slaget ved Svold

Omkring år 1000 udkæmpedes slaget ved Svold mellem Olav Tryggvason, som nu var konge i Norge og på den anden side Svend Tveskæg og hans allierede kong Olof Skötkonung af Sverige. Adam af Bremen skriver 75 år senere, at det foregik år 1000 og at stedet var det snævreste sted i Øresund ved en ø, hvilket peger på Hven. Olav tabte og kastede sig i havet fra sit skib, Ormen hin Lange, og Svend blev norsk konge. Maskestenen på Moesgaard Museum er muligvis et minde om slaget. Runernes form peger på det rigtige tidspunkt, og indskriften lyder: “Gunulv og Øgot og Aslak og Rolf rejste denne sten efter fælle Ful. Han fandt døden … da konger kæmpede.”

Svend Tveskæg i England.

Svend foretog i 991 et togt mod England sammen med Olav Tryggvason. Her besejrede de englænderne i slaget ved Maldon, så Ethelred den Rådvilde måtte købe sig til fred ved at betalde Danegæld. Derved kunne han skaffe sig sølv til sit eget møntvæsen. Togterne til England fortsatte de følgende år, men det lykkedes Ethelred at splitte Svend og Olav, så de begyndte at kæmpe mod hinanden. I 997-999 var der stadige angreb fra vikingerne, som nu også overvintrede i landet.

I 1002 foretog Ethelred den Rådvilde en massakre på danskerne i Danelagen. Massakren, som startede 13. november, medførte fornyede angreb fra Danmark. Angrebene blev ledet af Thorkild den Høje og medvirkende var også Olav den Hellige.

Blodbadet på de Danske, 1883-86, Lorenz Frølich, Frederiksborg

I 1012/13 stod Svend selv i spidsen for en stor flåde og erobrede England. Til det fik han hjælp af sin søn, Knud den Store, som herefter rejste tilbage til Danmark.

Svend byder Knud farvel. 1883-86, Lorenz Frølich, Frederiksborg

Gainsborough

Svend slog sig ned i Gainsborough som Engelsk konge 25. december 1013. Her regerede han fra Gainsborough Castle, som lå der hvor nuværende Old Hall ligger.

Skilt på pubben The Swein Forkbeard i Gainsborough

Svend døde dog allerede i februar 1014 ved fald fra en hest. Hans lig blev først først til York Minster, men senere blev det sejlet tilbage til Danmark. Ifølge hyldestskriftet, til dronning Emma, Encomium Emmae Reginae, forfattet af en fransk munk i 1040’erne sørgede en engelsk kvinde for at få Svends lig ud af England og nedlagt i duftende urter. Svend blev hererefter begravet …. in monasterio, in honore sancte Trinitatis ab eodem rege constructo in sepulchro, quod sibi parauerat ….( …. i det kloster, som samme konge havde ladet opføre til den hellige trefoldigheds ære, i det gravsted, han havde indrettet til sig selv …..). Dette kan tolkes både som Trefoldighedskirken i Roskilde, altså forløberen for frådstenskirken eller det kan være Trinitatiskirken i Lund. I dag kan man i Lund se ruinen Sankta Drottens Kirke, som var en stenkirke. Forgængeren til denne kirke var Trinitatiskirken, bygget af Svend Tveskæg som en trækirke. Den gravlagte kan senere være flyttet til stenkirken og måske videre til domkirken. Domkirken har også hafte en trækirke som forgænger, og her har man fundet en tom grav. I Compendium Saxonis, en forkortet version af Gesta Danorum fra o. 1340, kan man læse, at Svend Tveskæg blev begravet i Roskilde i koret nær højalteret.

Svend Tveskæg døde i 1014 og er begravet i Roskilde Domkirke / Lunds Domkirke / Drottens Kyrka (midlertidigt)