Anders Sørensen Vedel (1542-1616)

Var uddannet teolog fra Københavns Universitet og universitetet i Wittenberg. Han var en tid hofprædikant og er her kendt for sin ligtale over Frederik 2 fra 1588. Ellers oversatte han Saxos Gesta Danorum fra latin til dansk. Christiern Pedersen havde udgivet værket på latin ud fra Saxos egne håndskrifter, som nu er bortkommede. Han udgav også Adam af Bremens historiske værk om hamborg-bispernes historie og sammen med dronning Sophie arbejdede han med folkeviser og udgav et værk om disse. Han skulle have lavet en ny udgave af Danmarks historie, men da det trak ud, blev opgaven taget fra ham. I stedet blev det Arild Huitfeldt, som udgav en danmarkshistorie.

Ander Sørensen Vedel, 1578, Tobias Gemperlin. Frederiksborg
Anders Sørensen Vedels danske udgave af Gesta Danorum fra 1610. Dette eksemplar har tilhørt Adam Oelhlenslæger. Frederiksborg.
Anders Sørensen Vedels udgivelse af danske folkeviser sammen med dronning Sophie. Her ses opslaget om dronning Dagmar. Museet Ribes Vikinger
I fødebyen Vejle står denne statue af Anders Sørensen Vedel foran Nikolaj Kirke. Statuen er udført af Poul Søndergaard i 1953.
Inde i kirken hænger et maleri af Anders Sørensen Vedel. Maleriet er udført af Jørgen Roed i 1860.

Han boede den sidste del af sit liv i Ribe

Tæt på Ribe Domkirke lå Anders Sørensen Vedels bolig. På skiltet er dødsåret fejlagtigt angivet til 1619. Det skal være 1616.

Anders Sørensen Vedel døde i 1616 i en alder af 74 år. Han er begravet i Ribe Domkirke. Dog kendes graven ikke.