Tove Mistivojsdatter (o.935-o.970)

De dele af teksten, som bygger på kilden, Gesta Wulinensis, er skrevet i kursiv.

Gift med Harald Blåtand

Tove var datter af den obodrittiske fyrste, Mistivoj. I 962 blev hun gift med Knud Danaast, som imidlertid blev dræbt under et togt til Irland samme år. Tove, som nu var gravid, blev året efter gift med Harald Blåtand og fødte hendes og Knuds søn, Svend, som fik Harald Blåtand til fosterfar. Ifølge Saxo var Harald gift med Gunhild og hun fik datteren, Gunhild. Muligvis har Gunhild været et navn, som dronninger fik, så vi må anse Gunhild og Tove at være en og samme person. Tove kendes mest på grund af runestenen i Sønder Vissing kirke, som hun satte over sin mor.

Tove satte denne runesten over sin mor

Toves gravsted er ukendt