Tøjhushavnen

Tøjhushavnen, bygget af Christian 4 i København, var stedet, hvor flådens skibe blev forsynet med kanoner og proviant. Langs med havnen lå derfor Tøjhuset og Provianthuset. Nu er havnen fyldt op og er blevet til Det kongelige Biblioteks have. I forbindelse med Tøjhuset byggede Christian 4 og Bryghuset, som skulle forsyne flåden med øl.

Model af Tøjhushavnen. Til højre ses Tøjhuset – i dag Krigsmuseet. Til venstre ses Proviantgården – i dag kontorer for folketinget og læsesal. Bagerst Galejhuset og Svovlhuset – i dag nedrevet til fordel for Det Kongelige Biblioteks gamle hovedbygning. Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=qhMe59scJII
Bryghuset set fra Frederiksholms Kanal.