Viborg Tingsted

Viborg Tingsted var et af de 5 landsdelsting, hvor kongerne blev valgt i vikingetid og middelalder. I 1387 blev Margrethe 1 hyldet her som “fuldmægtig frue og husbond” og formynder for den 5-årige Erik af Pommern, der blev hyldet som konge.

Kongehyldningen. Margrethe 1 og Erik af Pommern. Udført 1965 af Axel Poulsen