Diderik den Lykkelige (1390-1440)

Diderik den Lykkelige var Hertug i Oldenburg og far til Christian 1.

Diderik den Lykkelige og Hedevig af Holsten.. Frederiksborg
Gravmæle over Diderik den Lykkelige med billeder af hans efterkommere som hertuger i Slesvig-Holsten-Gottorp. 1665 Jürgen Ovens. Frederiksborg. På dette udsnit ses også Christian 1, Hans og Adolf.

Han er begravet i Lamberti Kirche i Oldenburg.