Lamberti Kirche

Lamberti Kirche i Oldenburg. WikiCommons

Lamberti Kirche i Oldenburg ligger i tilknytning til slottet. Den har siden middelalderen været gravkirke for den grevelige familie i Oldenburg.

Diderik den Lykkelige og Hedevig af Holsten

Diderik den Lykkelige døde i 1440 i en alder af 50 år og Hedevig af Holsten døde i 1436 i en alder af 38 år. Deres grave kan ikke stedfæstes.

Oldenburger Schloss

Slottet stammer fra renæssancen hvor det blev bygget som erstatning for den borg fra middelalderen, hvorfra den danske kongeslægt, Oldenborgerne, stammede. Den første oldenborger var Christian 1, som var søn af Diderik den Lykkelige og Hedevig af Holsten.

I nærheden af slottet kan man finde Christoffer af Oldenburgs våbenskjold hugget i sten ved Stautorkreisel.