Holmens Kirke

Holmens Kirke er bygget af Christian 4, som ombyggede den eksisterende ankersmedie på Bremerholm

Bremerholm var flådens værft siden 1500-tallet, hvor det afløste Engelsborg, som var grundlagt af Kong Hans i Nakskov Fjord. Det underlige navn skyldes måske, at kongen hentede skibsbyggere fra Bremen eller at der voksede brombær på stedet. Værftet lå på en ø (holm), som ved opfyldnng blev gjort landfast med Sjælland. Skibene sejlede ind til værftet ad Holmens Kanal, som stadig er navnet på gaden fra Kongens Nytorv mod Holmens Kirke. Værftet blev også brugt som straffeanstalt for grove forbrydere. Fangerne skulle arbejde som slaver lænket i jern. Da flåden flyttede ud på Nyholm på Christianshavn, fik området navnet, Gammelholm.

Kort over Bremerholm. Den vinkelformede bygning er Takkelhuset. Man ser også Holmens Kanal. Holmens Kirke ligger i øverste venstre hjørne. Kilde:http://www.hovedstadshistorie.dk/gammelholm-2/gammelholm/bremerholm/
Model af Takkelhuset og andre bygninger på Bremerholm. Tøjhusmuseet
Holmens Wercksteder 1740. Tøjhusmuseet
Holmens Kirke set fra Holmens Kanal
Holmens Kirke set fra Frederiksholms Kanal.
Indgangsportalen til Holmens Kirke med Christian 4’s valgsprog: “Regna firmat pietas”, Gud styrke riget – eller vittigt oversat: Riget fattes penge. Portalen stod fra 1635-1872 som indgangsportal til Roskilde Domkirke.

Niels Juel

Niels Juel døde i 1697 i en alder af 68 år.

Gravmælet for Niels Juel, hans hustru og to sønner. Niels Juels kiste er nr. 2 fra venstre. Fanerne er hans slægtsfaner. Der er fire relieffer fra de slag han delog i
Epitafiet bærer et vers forfattet af Thomas Kingo: Staa Vandringsmand og sku en Soehelt an i Steen. Og es tu ei selv Flint ær da hans dode Been. Thi det er her Niels Juel, hvis Marv og Been og Blod med fürigt Hjerte for sin Konges Ære stood. Hvis Mandoms Drifter i saa mange Soeslag staar og gennem Hav og Luft og Land med Ære gaar. En mand af gammel Dyd og dansk Oprigtighed af ja og nei og hvad mand ærligt meere veed. Hans Sjæl dend er hos Gud, hans Been i denne Grav. Hans Navn i Minde mens der findis Vand i Hav.

Tordenskjold

Peder Vessel Tordenskjold døde i 1720 i en alder af 30 år

Tordenskjolds sarkofag er udført af marmor fra alteret i Vor Frue Kirke, som brændte ved Københavns bombardement i 1807. Billedet er taget 16. november 2022, som er 4 dage efter 302 års dagen for Tordenskjolds død i 1720. Derfor kransene. Epitafiet bærer følgende inskription: PEDER TORDENSKJOLD, VICEADMIRAL. Ham nævned hans konge med hæder, hans medborgere med glæde, hans fjender med skræk. Danmarks aarbøger bevare hans daad. FREDERIK DEN SIETTE satte ham dette gravminde. Sarkofagen bærer inskriptionerne: DUNEKILEN MARSTAND ELFSBORG. FØD XXVII OCTOBER MDCXC DØD XII NOVEMBER MDCCXX

C.F. Hansen

C.F. Hansen døde i 1845 i en alder af 89 år.

Epitafiet for C.F. Hansen, hans svigersøn G.F. Hetsch (arkitekt) og hans to døtre.