Olaf (o.879-o.907)

Sigfred
o.729-o.798
=>Sigfreds datter
o.756-o.796
=>Sigfred
o.783-o.812
=>Regnar Lodbrog
o.804-o.845
=>Bjørn Jernside
o.831-o.886
=>Anund
o.852-o.897
=>Olaf
o.879-o.907
Dynastisk forbindelse til sigfredlinjen

Olaf var muligvis barnebarn af Bjørn Jernside og dermed efterkommer af Sigfred Regnarsøn i 6. led.

Efter Sigfreds død i 891 indtrådte en opløsningstid i Danmark med mange konkurrende høvdinge, hvoraf Helge kortvarigt regerede landet. Olaf, som kom fra den svenske kongeslægt, udnyttede dette og tog magten i Hedeby o.895. Ifølge Adam af Bremen havde Olaf sønnerne Gnupa/Chnop og Gurd, men ifølge Gesta Wulinensis var Gnupa søn af Hardegon.

Olaf døde o. 907i en alder af o. 28 år. Hans begravelsested kendes ikke.