Gorm den Gamle (o. 998- 958)

Man ved ikke med sikkerhed, hvordan den familiemæssige sammenhæng er mellem Gorm og tidligere konger, men her er et par bud, som er baseret på hhv. Adam af Bremen og Widukind af Corvey/Thietmar af Merseburg.

Kong Sigfred Ring
o.745-o.800

=>Regnar Lodbrog
o.800-o.846
=>Sigfred/Sigurd Slangeøje
o.822-o.891
=>Hardeknud/Hardegon
o.867-o.935
=>Kong Gorm den Gamle
o.908-958
Mulighed 1: Dynastisk tilknytning til den gamle danske kongeslægt
Kong Sigfred Ring
o.745-o.800
=>Regnar Lodbrog
o.800-o.846
=>Bjørn Jernside
o.820-o.885
=>Olaf
o.847-o907
=>Gnupa
o.861-o.935
=>Kong Gorm den Gamle
o.908-958
Mulighed 2: Dynastisk tilknytning til den gamle danske kongeslægt

Ingen ved, hvordan Gorm den Gamle så ud, men her ses han i en illustration fra 1646. WikiCommons

Gorm eller Vurm var formentlig søn af Knud 1. Se linket for en nærmere forklaring. Han har måske været konge allerede i 934. Gorm blev gift med Thyra (egentlig Thorvi – altså Thors brud). De fik mindst tre børn: Knud Dana-Ast, Harald Blåtand og Gunhild. Endvidere fik Gorm sønnen Toke med en anden kvinde.

Gorms regeringstid

Der var fra starten spændinger i forhold til Det østfrankiske Rige ledet af Henrik 1 og hans søn, Otto 1. I 934 angreb Henrik 1 landet. Om den danske konge på dette tidspunkt var Gnupa, Sigtryd, Hardegon eller Gorm, er usikkert. Kilderne er også uenige om konsekvenserne for landet og kongen. Widukind og Thietmar skriver, at kongen lod sig døbe og at landet skulle svare skat til Henrik. Adam af Bremen skriver, at kongen blev skræmt og underkastede sig.

Gorm valgte Jelling som regeringsby eller måske stedet, hvor hans slægt skulle mindes monumentalt . Jelling ligger tæt på Hærvejen og midt mellem vikingebyerne Ribe, og Aros. Stedet ligger lidt inde i landet og er dermed bedre beskyttet end f.eks. kongsgården ved Erritsø. Beliggenheden antyder også, at Gorm satsede mere på en landbaseret hær end en flåde i lys af, at nu var hovedmodstanderen Det østfrankiske Rige.

Selvom Gorm ikke var kristen, gav han alligevel i 948 Hamborg-bispen, Adaldag, tilladelse til at oprette tre bispedømmer i Danmark, nemlig i Slesvig (Hedeby), Ribe og Aarhus.

Model af Gorms skibssætning i Jelling med Nordhøjen i centrum.
Markering af nordstævnen af skibssætningen i Jelling

Gorms navn er også knyttet til lokaliteten, Skærmklint, vest for Jelling, som skulle have udgjort en skanse for Gorms hær.

Aarhus

Aarhus optræder i skriftlige kilder i 900 tallet men kan arkæologisk dateres til 700 tallet. . Gorm befæstede byen i sin regeringstid med en vold dateret til o. 934.

Volden om vikingetidens Aarhus. I midten af byen ses en skibssætning under den nuværende domkirke. Det var byens begravelsesplads og helligsted.
Beslag til drikkehorn fra første halvdel af 1000-tallet. Nationalmuseet
Langs indersiden af volden blev der anlagt en vej af planker. Her ses et stykke, som er udgravet under en bygning ved Bispetorvet (Vikingemuseet)

Aarhus blev stiftsby i 948 med Reginbrand som første biskop. Den første kirke blev bygget udenfor volden. Kirken blev senere til Vor Frue Kirke.

Ribe

Ribe havde været en by med handelsplads siden 700 tallet. I Gorms regeringstid blev befæstningen af Ribe i form af en halvcirkulær vold forstærket.

På kortet ses den halvcirkulære vold fra kong Gorms tid. Kilde: https://trap.lex.dk/Ribes_historie

Ribe blev stiftsby i 948 med Liafdag som første biskop. Den første kirke blev bygget uden for vikingebyen formentlig der, hvor den nuværende domkirke ligger.

  • Markante personligheder på Gorm den Gamles tid
  • Knud Dana-Ast (918-958)

Gorm den Gamle døde i 958/959 og er begravet i Jelling