Gorm den Gamle (?- 958)

Gorm den Gamles grav

Gorm den Gamle (? – 958) var formentlig søn af Hardeknud (o. 868 – o. 895). Dette kan læses tre steder: Sagaen “Thattr af Ragnars Sonum”, Adam af Bremens krønike og i Knytlingesagaen. Gorms oldefar var Regnar Lodbrog (o. 795 – o. 854). Gorm voksede formentlig op i East Anglia (en del af det dansk besatte England). Han kom til Danmark formentlig sammen med sin far og kæmpede mod Hedeby-kongerne Gnupa og Sigtryd samt muligvis også mod Henrik 1 af Sachsen. Gorm var gift med Thyra, som formentlig er identisk med den engelske prinsesse Aelfwin (f. 888). Aelfwin var datter af kong Aethelred som var gift med Alfreds den Stores (849-899) datter, Aethelfled (870-918).

Regnar Lodbrogs Saga (islandsk): Gorm er søn af Hardeknud, som er søn af Sigurd Ormøje og kong Ellas datter Blæja. Hardeknud er undfanget under kampen om York 867. Hardeknud blev opfostret i East Anglia af den barnløse kong Guttorm, hvem Gorm har sit navn efter. Dette er dog i modstrid med Jomsvikingernes Saga, som skriver, at Hardeknud blev opfostret af Knud, som gav ham sit eget navn. At Gorm kom til Danmark fra England, bekræftes af, at man har fundet mange dokumenter fra East-Anglia, som er underskrevet af den danske jarl Gurthorm. Disse dokumenter ophører dog pludselig i 934, året hvor Gorm skulle være kommet til Danmark. En anden teori om navnet Gorm er, at det står for GudOrm, og referer til Gorms farfar, Sigurd Orm-øje.

Adam af Bremen: Den saksiske konge Heinrich (Henrik 1) førte i 934 et felttog mod Danmark og besejrede kong Gnupa. Andre kilder lader Heinrich besejre kong Hardeknud og/eller Gorm. Det tyder på, at i 934 var kongemagten delt i landet. Mulige emner er Gnupa og dennes søn Sigtryd fra det “svenske” dynasti samt Hardeknud og Gorm. Men et resultat af kampen mod Henrik var, at Danmark skulle betale skat til Henrik 1.

Ærkebiskop Unni af Hamborg og Bremen: I 936 sidder Gorm som konge i Jelling. Han havde dette år afvist Unnis ønske om en kristen mission.

Gorm og Thyra valgte Jelling som regeringsby. Jelling ligger tæt på Hærvejen og midt mellem vinkebyerne Ribe, Viborg, Aros, Odense og Hedeby. Jelling ligger lidt inde i landet og er dermed bedre beskyttet end kongsgården ved Erritsø. Beliggenheden antyder også, at Gorm satsede mere på en landbaseret hær end en flåde i lys af, at nu var hovedmodstanderen det tysk-romerske kejserrige med Henrik 1 i spidsen, som også satsede på landhære. Gorm og Thyra lod Aros og Ribe befæste med en vold i 934, samme år, som man mister kontrollen over Hedeby til Henrik 1. Ved Hardeknuds død i 936 bliver Gorm enekonge i Danmark. Selvom Gorm ikke var kristen, var der alligevel bisper i Danmark ved kirkerne i de tre byer, Ribe, Hedeby og Aros. Biskopperne blev indviet af ærkebiskop Adaldag af Hamborg/Bremen i 948.

I Gorms regeringstid kom truslen mod Danmark hovedsageligt fra det tysk-romerske rige, som først var ledet af Henrik 1 (Fuglefænger) (876-936), som var hertug af Sachsen og kejser af det tysk-romerske rige i perioden 919-936. Heinrich er begravet i St. Servatii kirken i Quedlingburg. Herefter hed kejseren Otto 1 (912-973), som var kejser i perioden 936-973.