Frederik 8 (1843-1912)

Kong Christian 9
1818-1906
=>Kong Frederik 8
1843-1912
Dynastisk forbindelse til Glücksborgerne
Frederik 8 fotograferet i 1909. Kongen var da 66 år gammel. WikiCommons

Frederik 8 var ældste søn af Christian 9 og han blev som 62 årig dansk konge i 1906 efter faderens død. I 1869 blev Frederik gift med den svenske prinsesse Lovisa. Parret boede om sommeren på Charlottenlund Slot, hvor flere af deres børn blev født.

Kongeparret fik otte børn, blandt hvilke var tronfølgeren, Christian 10, den senere konge i Norge, Håkon 7, og den senere prinsesse Ingeborg af Sverige.

I Frederik 8’s regeringstid var politikken præget af debatten om forsvarssagen. Alle gik ind for at Danmark skulle være neutralt i et Europa, som i stigende grad var præget af spændinger mellem Tyskland og England, Rusland og Frankrig. Folketinget var delt mellem Højre, som ønskede at styrke forsvaret og befæstningen af København og Det radikale Venstre og Socialdemokratiet, som ønskede at reducere forsvaret og sløjfe landbefæsningen. Venste var i hele perioden i splid med sig selv, hvilket resulterede i 4 venstreministerier, hvor J.C. Christensen spillede den største rolle. Frederik 8 var ivrig tilhænger af et øget forsvar. Det kom dog til et kompromis, hvor landbefæstningen af København skulle bibeholdes til 1922. Et andet stridspunkt var en kommende ændring af grundloven. Her pressede især venstre side af Folketinget på for at få indført valgret for kvinder og tjenestefolk og at få afskaffet bestemmelsen fra 1866 om at kongen kunne udnævne medlemmer til Landstinget.

Konseilspræsidenter i Frederik 8’s tid

RegeringstidNavnParti
1905-1908J.C. ChristensenVenstre
1908-1909Niels NeergaardVenstre
1909-1909Ludvig Holstein-LedreborgVenstre
1909-1910Carl Th. ZahleRadikale Venstre
1910-1913Klaus BerntsenVenstre

Markante personligheder på Frederik 8’s tid:

Markant byggeri på Frederik 8’s tid:

Københavns Hovedbanegård var den 3. hovedbanegård i København. Den blev indviet i 1911. WikiCommons

Frederik 8 er begravet i Roskilde Domkirke