Gl. Vor Frue Kirke

  • Begravelser
  • Margrete af Højelse

Kirken stammer fra 1100-tallet. O.1160 blev tårnet bygget, og der blev grundlagt et nonnekloster i tilknytning til kirken. Klostret er dog senere nedrevet. Den hellige Margrete af Højelse blev begravet i kirken bag alteret på foranledning af hendes fars fætter Absalon. Denne del af kirken er nu nedrevet og der er ingen rester af hendes grav. I Vor Frue Kloster levede dronning Sophia sine sidste år sammen to af sine døtre.

Gammel Vor Frue Kirke i Roskilde