Gl. Vor Frue Kirke

  • Begravelser
  • Margrete af Højelse

Kirken blev grundlagt i 1100 tallet. Det fik et nonnekloster tilknyttet fra cistercienserordenen. Den hellige Margrete af Højelse blev begravet i kirken bag alteret på foranledning af hendes fars fætter Absalon. Denne del af kirken er nu nedrevet og der er ingen rester af hendes grav. I Vor Frue Kloster levede dronning Sophia sine sidste år sammen to af sine døtre.

Gammel Vor Frue Kirke i Roskilde