Margrethe af Højelse (1142 – 1176)

Margrete var datter af Sune Ebbesen og dermed søster til Anders og Peder Sunesen. Hun var gift med Herlogh (Herluf) og boede ved Højelse. Herluf var muligvis præst i Højelse og parret kan have boet i et hus, som man har fundet rester af under Højelse Præstegård. Herluf dræbte hende, men fik drabet til at ligne et selvmord ved at hænge liget op i en bjælke. Dermed kunne hun ikke begraves i indviet jord, men blev begravet på en mark ved Ølsemagle.

Regnvandsbassin ved Ølsemagle. I forbindelse med udgravningen fandt man resterne af et kapel og en brønd.

Her begyndte der at ske undere, og med hjælp fra hendes slægtning Absalon blev hendes lig gravet op og flyttet til Gammel Vor Frue Kirke i Roskilde, hvor hun blev genbegravet. Der skete mirakler både ved hendes grav i Roskilde og også hendes første grav. Her byggede man et kapel, som nu ikke længere eksisterer, men man har fundet en brønd på en mark ved Kapelvej, som formentlig har hørt til kapellet. I Domkirkemuseet i Lund opbevarer man Jomfru Marias Særk, som formentlig har tilhørt Margrete. Den blev brugt af fødende kvinder til at lindre smerterne.