Richiza (?-1220)

Richiza var datter af Valdemar den Store. Hun blev gift med den svenske konge Erik Knutson i 1210, da han havde vundet kongemagten. Erik døde allerede i 1216, hvorefter Richiza rejste tilbage til Danmark med sin lille søn, Erik, som senere skulle blive svensk konge med tilnavnet “Den læspe og halte”.

Tegning af Richiza fra gravstenen i Varnhems Klosterkirke, WikiCommons

Richiza døde i 1220. Hun er begravet i Sankt Bendts kirke, men hun er også afbildet på Erik Knutsons ligsten i Varnhems klosterkirke