Sigtryg (? – 933)

Kong Knud 1
(o.867 – ?
=>Kong Sigtryg
(? – 933)
Dynastisk forbindelse til Jelling-dynastiet

Læs også om Sigtryg her: Kilder til 900-tallets historie

Sigtryg var søn af Knud 1. Hans far gjorde ham på et tidspunkt til underkonge, og det eneste vi ved om ham, er at han blev dræbt i 933 under kampene mellem Knud 1 og Gorm på den ene side og Knuds bror Harald på den anden.

Sigtrygs begravelsessted kendes ikke, men har sandsynligvis ligget i nærheden af Hedeby. Herom vidner to runesten fra området rejst af hans mor, dronning Asfrid.

Den store Sigtryg-sten har inskriptionen: “Asfrid gjorde denne kuml efter Sigtryd, sin og Gnupas søn.”

Gnupas enke Asfrid har rejst et mindesmærke over sin og Gnupas afdøde søn, Sigtryd. Da det ikke er Gnupa, som rejser mindesmærket, må vi konkludere, at han også er død.

Den lille Sigtryd-sten har inskripitonen: “Asfrid, Odinkars datter, gjorde disse kumler efter kong Sigtryd, sin og Gnupas søn”. Gorm gjorde runer.

Her er tilføjet, at der var flere mindesmærker, at Asfrid var datter af Odinkar, at Sigtryd var konge, og at Gorm har fået stenen fremstillet. Ved at skrive, at Sigtryg var konge, har Gorm knyttet kongemagten til dynastiet efter Knud og Hardeknud, som han selv tilhørte.

De fire runesten fra Hedeby, herunder de to Sigtryg-sten er udstillet på Hedebys museum. WikiCommons