Asfrid (? – ?)

Gift med Gnupa

Asfrid er den første danske dronning, hvis navn er dokumenteret af en samtidig kilde, nemlig to runesten, som er fundet ved Hedeby. De er nu udstillet på Hedebymuseet. På den lille Hedeby-sten omtaler Asfrid sig selv som Odinkars datter, og det indikerer, at hun var af jysk stormandsslægt ligsom den første danske biskop Ribe, som også hed Odinkar.

Den store Sigtryd-sten: Inskriptionen er: “Asfrid gjorde disse minder efter Sigtryd, hendes og Gnupas søn.”

Den store Sigtry-sten, WikiCommons

Den lille Sigtryd-sten: Inskripitonen er : “Asfrid, Odinkars datter, gjorde disse minder efter kong Sigtryd, hendes og Gnupas søn”.

Den lille Sigtryd-sten, WikiCommons

I afsnittet om Gnupa/Chnop skønnes hans dødsår til o.940. Derfor er Asfrid først død efter 940. Man kender ikke hendes grav, men den er sandsynligvis i nærheden af Hedeby.