Asfrid (? – o. 935)

Gift med Gnupa

Asfrid er den første danske dronning, hvis navn er dokumenteret af en samtidig kilde, nemlig to runesten, som er fundet ved Hedeby. De er nu udstillet på Hedebymuseet. På den lille Hedeby-sten omtaler Asfrid sig selv som Odinkars datter, og det indikerer, at hun var af jysk stormandsslægt ligsom den første danske biskop Ribe, som også hed Odinkar, og i øvrigt var barnebarn af Gorm den Gamle.

Den store Sigtryd-sten: Inskriptionen er: “Asfrid gjorde disse minder efter Sigtryd, hendes og Gnupas søn.”

Den store Sigtry-sten, WikiCommons

Den lille Sigtryd-sten: Inskripitonen er : “Asfrid, Odinkars datter, gjorde disse minder efter kong Sigtryd, hendes og Gnupas søn”.

Den lille Sigtryd-sten, WikiCommons

Man ved ikke, hvor Asfrid er begravet