Asfrid (? – ?)

Læs mere om dronning Asfrid her: Kilder til 900-tallets historie

Gift med Knud 1

Asfrid er den første danske dronning, hvis navn er dokumenteret af en samtidig kilde, nemlig to runesten, som er fundet ved Hedeby. Runestenene er rejst over hendes og Knuds søn, Sigtryg. De er nu udstillet på Hedebymuseet. På den lille Hedeby-sten omtaler Asfrid sig selv som Odinkars datter, og det indikerer, at hun var af jysk stormandsslægt ligsom den første danske biskop Ribe, som også hed Odinkar.

Den store Sigtryg-sten: Inskriptionen er: “Asfrid gjorde disse minder efter Sigtryd, hendes og Gnupas søn.”

Den store Sigtry-sten, WikiCommons

Den lille Sigtryg-sten: Inskripitonen er : “Asfrid, Odinkars datter, gjorde disse minder efter kong Sigtryd, hendes og Gnupas søn. Gorm gjorde runer”.

Den lille Sigtryd-sten, WikiCommons

Knud 1 er død engang i 930’erne, så Asfrids dødsår ligger derefter. Man kender ikke hendes grav, men den er sandsynligvis i nærheden af Hedeby.