Dannevirke

Dannevirke er et system af volde i Slesvig beliggende mellem Sliens munding og Trene Å ved Hollingsted. Navnet betyder “danernes værk”.

Anlægget stammer oprindeligt fra slutningen af 400 tallet hvor det blev bygget som værn mod sachserne i syd. På dette tidspunkt levede Frode den Store, som muligvis har stået for byggeriet. Tidligere var området beboet af anglerne, men de var nu fordrevet af danerne. Byggeriet tyder på en central kongemagt på dette tidspunkt. Det var oprindeligt en jordvold, som senere blev forstærket med en palisade, som dendrokronologisk er bestemt til år 737, hvor landet blev styret af Harald Hildetand. Omkring år 800 var Danmark udsat for et stort pres fra Frankerriget under ledelse af Karl den Store, og kong Godfred lavede derfor store forstærkninger på Dannevirke. Herunder byggede han porten, som er genfundet ved det nuværende Dannevirke Museum. I vikingetiden udbyggede Harald Blåtand befæstningen med Kovirke mod syd og han forbandt Dannevirke med en nybygget halvkredsvold omkring Hedeby. Traditionelt har Dannevirke været knyttet til Thyra Danebod, men der er ikke noget belæg for påstanden om, at hun skulle have bygget eller forstærket forsvarsværket. I tilknytning til volden ligger et voldanlæg, som er resterne af en borg, der kaldes Thyras Borg.

Voldanlægget Thyras Borg ved Dannevirke.

I 1100 tallet skete den sidste store forstærkning, ved at Valdemar den Store brugte den nye byggeteknik med teglsten til at bygge en forsvarsmur ind i volden, den såkaldte Valdemarsmur.

Parti fra Valdemarsmuren