Niels Ebbesen (1308-1340)

Niels Ebbesen var en jysk stormand i 1300 tallet. Han blev født på gården Norring-ris (Nørrerris) ved Aarhus.

Nørreris voldsted. Der er nu kun voldanlægget tilbage af Niels Ebbesens borg. I 1992 væltede Niels Ebbesens eg, som var flere hundrede år gammelt, men nok ikke stammede fra 1300-tallet. Sagnet fortæller ellers, at Niels Ebbesen bandt sin hest til træet, inden han begav sig til Randers i 1340 for at dræbe Gerhard 3.

Niels Ebbesen var som andre stormænd plaget af de skatter, som blev pålagt dem af Gerhard 3, mens denne havde Jylland og Fyn som pant i interregnum perioden 1332-1340.

Randers

I 1340 havde Gerhard indkvarteret sig i Randers med en styrke på 4000 holstenere, og her trængte Niels Ebbesen sammen med 47 mand ind i grevens hus og dræbte ham den 1. april. Man ved ikke præis, hvor greven havde indlogeret sig, men et bud er Middelgade 4, hvor der er fundet rester af et stenhus fra middelalderen. I Randers siger myten, at drabet fandt sted i det nuværende “Niels Ebbesens Hus”, Storegade 13. Det stammer dog fra 1600 tallet. På vej ud af byen ødelagde de træbroen Randers Bro, hvis planker i forvejen var løsnede af Niels Ebbesens søstersøn, Svend Trøst, som ikke var taget med ind i byen for at deltage i drabet.

Her på Middelgade 4 i Randers lå det hus, hvor Gerhard 3 var inkvarteret og blev dræbt
Den nuværende Randers Bro. På dette sted førte en træbro over Gudenåen i 1340.

Skanderborg

Kampene mod Gerhard 3 fortsatte, og 2. november 1340 kom det til et slag ved Nonnebjerget i Skanderborg mellem Niels Ebbesen i spidsen for 2000 mænd mod holstenske styrker, som var indkvarteret på Skanderborg Slot. Slaget endte med totalt nederlag for danskerne, som alle blev dræbt.

På adressen, Mindet 4 i Skanderborg er rejst dette mindekors for Niels Ebbesen til minde om slaget ved Nonnebjerget. Nonnebjerget er en forhøjning, hvor der nu ligger Skanderborg Station. Opsat i 1878. Kunster: Louis Hasselriis.

Det gjaldt også for Niels Ebbesen, som senere formentlig er begravet ved Vestervig Kirke, hvor hvor hans familie kom fra.