Skanderborg Slot

Skanderborg Slot blev opført under Valdemar den Store som en borg i Skanderborg Sø. Slottet skulle forsvare adgangsvejen til Aarhus men blev også benyttet af kongerne til beboelse. Det var f. eks. her, at Valdemar Sejr boede, da han i 1214 fik bud fra Riberhus om, at dronning Dagmar var syg. I 1247 boede Erik Plovpennings dronning Jutta på slottet, hvilket udløste mange klager fra munkene i Øm Kloster, som følte sig forfulgt af hende. I interregnum perioden 1332-1340 var slottet overtaget af Gerhard 3, som havde Jylland og Fyn i pant. 2. november 1340 belejrede Niels Ebbesen sammen med 2000 danskere slottet. Holstenerne gjorde udfald og sammen med en afdeling holstenske ryttere besejrede de danskerne ved Nonnebjerget. Senere ombyggede Frederik 2 slottet med materialer fra Øm Kloster og indrettede bl.a. et kapel. Den 25. juni 1712 blev Frederik 4 viet til venstre hånd til Anna Sophie Reventlow efter samme dag at have bortført hende fra herregården, Clausholm. I dag er slottet nedrevet på nær et af borgtårnene og Frederik 2’s kapel, som sammen udgør Skanderborg Slotskirke.

Skanderborg Slotskirke. Det eneste som nu er tilbage af slottet, som det så ud på Frederik 2’s tid. Byggeriet skyldes også ham.
Model af Skanderborg Slot på Frederik 2’s tid. Til højre ses den nuværende bygning. Det store tårn er fra Valdemar den Stores tid. Skanderborg Slotskirke.
Skanderborg Slot på Frederik 2’s tid. Malet af J.J.Bruun. Skanderborg Museum med kopi i Skanderborg Slotskirke
Slotsbanken, hvor man aner kirken i baggrunden.
Våbenskjold og monogram for Frederik 2 over indgangen til Skanderborg Slotskirke